Gemeente start controles fietsstraat Noordlangeweg Willemstad

Geplaatst: 26-10-2016

Gemeente Moerdijk start binnenkort met het uitvoeren van controles door onze handhavers aan de Noordlangeweg in Willemstad. De Noordlangeweg is sinds vorige maand ingericht als fietsstraat, en dus is een gedeelte van de weg (vanaf Noordlangeweg 12 tot aan de kruising met de Oostmiddelweg) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Om er voor te zorgen dat de Noordlangeweg, uitsluitend als fietsstraat wordt gebruikt en dus niet door motorvoertuigen, gaan de handhavers in eerste instantie waarschuwingen uitdelen aan motorvoertuigen die oneigenlijk gebruik maken van de weg; na een paar weken zullen overtreders worden beboet.

Wethouder Zwiers: ‘Ons doel is om de veiligheid voor fietsers op de Noordlangeweg te verbeteren. Hiervoor is het nodig dat het doorgaande verkeer niet meer over de Noordlangeweg rijdt. Daarom zijn we er open in dat we gaan bekeuren (€ 99,--) en hopen dat het met deze oproep niet nodig zal zijn.’

Om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Noordlangeweg te verbeteren is het zaak dat er zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van de weg. Daarom is een gedeelte van de Noordlangeweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In dit afgesloten gedeelte bevinden zich geen woningen of bedrijfspanden. Bezoekers kunnen dus inwoners of bedrijven aan de Noordlangeweg bereiken zonder het afgesloten gedeelte te gebruiken. In sommige gevallen zal hiervoor een klein stukje omgereden moeten worden. Daarbij kan geen gebruik worden gemaakt van de Zuidlangeweg en de Oostdijk. Deze wegen zijn al jaren alleen bestemd voor bestemmingsverkeer.

Alleen ontheffinghouders en landbouwvoertuigen, (brom)fietsen en nooddiensten hebben nu nog toestemming om gebruik te maken van de Noordlangeweg. Inwoners en bedrijven kunnen een ontheffing krijgen.