Gerechtshof stelt gemeente Moerdijk in het gelijk; Fort de Hel krijgt nieuwe uitbater

Geplaatst: 18-10-2016

De gemeente Moerdijk kan starten met het werven van een nieuwe huurder voor Fort de Hel. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft een hoger beroep van de huidige exploitant St. Vrienden Fort de Hel tegen ontbinding van zijn huurovereenkomst met de gemeente afgewezen. Concreet moet de heer Kastelein het fort in Helwijk uiterlijk 30 november definitief hebben verlaten.

Daarmee komt een einde aan een inmiddels jarenlange (juridische) strijd. De kantonrechter in Bergen op Zoom bepaalde eerder dit jaar al dat het opzeggen van de huurovereenkomst met exploitant Kastelein door de gemeente Moerdijk rechtmatig is. De gemeente zette die stap omdat de huurder zich niet hield aan de gemaakte afspraken, wat onder andere leidde tot klachten van omwonenden over overlast. Kastelein ging tegen deze uitspraak in beroep. Hoewel de gemeente met de uitspraak van de rechter de uitbater had kunnen opleggen om al dit voorjaar Fort de Hel te verlaten, koos ze er voor om de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch af te wachten.

Wervingsprocedure nieuwe exploitant

De gemeente Moerdijk is tevreden met deze uitspraak. Vooral omdat energie kan worden gestoken in het zoeken naar een nieuwe huurder die het culturele aspect van prachtige fort weet te benutten maar daarbij ook  rekening houdt met de omgeving. Het betekent in de praktijk dat de gemeente zo snel mogelijk start met de wervingsprocedure voor een nieuwe exploitant. Een aantal geïnteresseerden heeft zich zelf al bij de gemeente gemeld voor deze functie. De gemeente streeft er naar om te zorgen dat Fort de Hel bij de start van het nieuwe seizoen weer kan draaien. Tot die tijd gaat de gemeente er voor zorgen dat het fort toegankelijk blijft voor een kort bezoek en het nuttigen van een kop koffie of thee.