Loket starterslening is weer geopend!

Geplaatst: 18-10-2016

Het loket voor de starterslening is weer geopend. De gemeenteraad heeft op donderdag 13 oktober 2016 besloten om weer een aanvullend budget van € 800.000 ter beschikking te stellen voor het verstrekken van startersleningen. Er wordt door de gemeente contact opgenomen met de aanvragers die zich de afgelopen maanden, sinds het sluiten van het loket voor de starterslening, hebben gemeld en op de wachtlijst terecht zijn gekomen.

In de gemeente Moerdijk is de starterslening een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. Er zijn vanaf eind 2008 tot nu toe 108 startersleningen verstrekt. Door middel van de startersregeling wil de gemeente de bereikbaarheid van koopwoningen voor starters op de woningmarkt vergroten. In de gemeente Moerdijk is een toenemende belangstelling voor de starterslening. Dit komt doordat starters op dit moment door de sterk aangescherpte hypotheekregels door financiers nog slechts beperkte hypotheek kunnen krijgen. Door het continueren van de starterslening bieden wij starters in de gemeente Moerdijk de kans een woning aan te schaffen, welke anders niet bereikbaar zou zijn geweest.

Waarom de starterslening

Gemeente Moerdijk heeft geld voor de starterslening opzij gezet in een eigen fonds bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. De gemeente doet dit, omdat het in de huidige tijd voor starters erg moeilijk is geworden om een huis te kopen.

Hoe werkt de starterslening

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat de aanvrager, op basis van zijn/haar inkomen, bij de bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de starterslening hangt af van inkomen, eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.
De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt de aanvrager geen rente en aflossing. Na het derde jaar gaat de aanvrager wel rente en aflossing betalen als het inkomen toereikend is. Zo niet, dan kan bij SVn een hertoets aanvraagt worden en gaat de aanvrager een maandlast betalen die past bij het inkomen dat hij/zij op dat moment heeft.

Wat doet de gemeente

De gemeente heeft een verordening starterslening. Hierin staan de voorwaarden waaraan moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Deze voorwaarden vindt u hier: Starterslening. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wijst de gemeente de starterslening toe.

Wat doet SVn

SVn verstrekt de starterslening namens de gemeente. SVn behandelt ook de aanvraag voor een Starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en de administratie van de lening. De aanvrager leent dus via SVn geld van de gemeente.