Run op nieuwe identiteitskaarten en paspoorten verwacht

Geplaatst: 18-10-2016

Veel ouders hebben nog snel even vóór 1 januari 2012 een paspoort of identiteitskaart aangevraagd voor hun kind(eren). Dit komt omdat vanaf dat moment de bijschrijving van kinderen in het paspoort van een ouder kwam te vervallen. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en binnenkort verlopen de toen aangevraagde documenten. We verwachten daarom dat er de komende maanden veel aanvragen zullen worden gedaan.

We adviseren u, met het oog op deze verwachte drukte, op tijd te zijn met het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart of paspoort.Maak hiervoor online een afspraak. De tijden waarop u hiervoor bij ons terecht kunt zijn:

  • maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
  • donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur
  • vrijdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur