Staatssecretaris Sharon Dijksma komt naar gemeente Moerdijk

Geplaatst: 12-10-2016

Maandagmiddag 24 oktober komt Staatssecretaris Sharon Dijksma naar Zevenbergen om met inwoners van de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk te praten over de gevolgen van de invoering van het Basisnet Spoor. Er leven veel vragen hier over de leefbaarheid en veiligheid langs de spoorlijn.

Rondetafelgesprek

PvdA Moerdijk en de Klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk hebben samen het initiatief genomen om de staatssecretaris uit te nodigen voor een rondetafelgesprek in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis Moerdijk in Zevenbergen. Inwoners van de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk worden hierbij  uitgenodigd om vanaf de publieke tribune deel te nemen aan het gesprek. Waarbij het doel is om te bespreken wat er tot nu toe gebeurd is en wat voor plannen er voor de toekomst zijn. Is er geld beschikbaar? Wat wordt gedaan aan de overlast als gevolg van trillingen en geluid. 80 miljoen is beschikbaar voor de veiligheid bij het goederenvervoer over spoor in Brabant, komt daarvan ook een deel naar de lijn door Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal?

Ook geeft staatssecretaris Dijksma deze middag het officiële startsein voor het gebruik van het Veiligheidsdashboard. Dit dashboard is ontwikkeld om inwoners inzicht te geven in de veiligheidsrisico’s die zich in hun omgeving kunnen voordoen en het geeft meteen een bericht (via mobiel, PC, tablet) in het geval van een incident.

Programma

Na een ochtendprogramma in de kern Moerdijk, georganiseerd door de PvdA Moerdijk, komt de staatssecretaris om 13.00 uur aan op station Zevenbergen en wandelt naar het gemeentehuis van Moerdijk, waar het middagprogramma begint om 13.30 uur.

Het programma ziet er daarna als volgt uit:

 • 13.30 uur: Ontvangst in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis door burgemeester Jac Klijs van Moerdijk en Riet Gerla, klankbordgroep Moerdijk.
 • 13.40 uur: Rondetafelgesprek over de leefbaarheid/veiligheid van het spoor
  De huidige spoorlijn die door de kernen van Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal gaat intensief gebruikt worden voor (gevaarlijk) goederenvervoer, dit in het kader Basisnet Spoor.
  Sprekers zijn:
  • Burgemeester Jac Klijs, namens de stuurgroep Basisnet Spoor, over de gevolgen/consequenties op korte termijn en lange termijn
  • De vertegenwoordiger van Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant over de veiligheid op het spoor, 27 partijen hebben daarbij een verantwoordelijkheid, hoe beperk je dan de risico's?
  • Riet Gerla, klankbordgroep Moerdijk, namens de bewoners langs de spoorlijn
  • GGD Eindhoven over de gezondheidseffecten van trillingen en geluid als gevolg van het (gevaarlijk) goederentransport over het spoor
  • Sharon Dijksma, Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu
   De aanwezigen in de zaal krijgen volop gelegenheid om deel te nemen aan de discussie onder leiding van Arjen van Drunen, PvdA Brabant.
 • 14.55 uur: Presentatie van het Veiligheidsdashboard, ontwikkeld door de drie gemeenten en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor inwoners.
 • 15.15 uur: Slotwoord door de staatssecretaris
 • 15.30 uur: Vertrek staatssecretaris
 • 15.30 uur: Informeel samenzijn

De bijeenkomst is openbaar.  Wilt u meer weten? Mail dan naar spoor2013@kpnmail.nl

Voorafgaande aan het middagprogramma brengt de staatssecretaris een bezoek aan het dorp Moerdijk. Belangstellenden zijn van harte welkom om 12.15 uur in de Ankerkuil. Hier wordt een korte presentatie gegeven over enkele ontwikkelingen die binnen het dorp spelen:

 • Ontstaan en werking Moerdijkregeling 
 • Ontwikkeling v.w.b. het realiseren van een dorpshart op de locatie van de huidige RK kerk 
 • Ligging en gebruik spoorlijn langs het dorp van én naar het industrie en havenschap