Stadstafel Zevenbergen van start

Geplaatst: 6-10-2016

Op woensdag 28 september was het zo ver: de kick-off van de stadstafel Zevenbergen. De opkomst was boven verwachting, er waren ruim honderd inwoners naar deze eerste bijeenkomst gekomen. Inwoners die mee willen denken en praten over de ontwikkeling van hun stad.

Wethouder Frans Fakkers leidt de avond in. De wethouder legt uit dat de gebiedsplannen wezenlijk anders zijn dan de ‘oude’ stads- en dorpsplannen. Daarbij was gemeente bedenker en uitvoerder van plannen, nu draait het om samen doen. Dit vraagt een andere manier van denken van alle betrokkenen. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het gebiedsplan komen en bedenken oplossingen. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen helpen hen om deze te verwezenlijken.

Trots en uitdagingen

Op de vraag waarop men trots is in Zevenbergen werd het verenigingsleven, het treinstation, de scholen, het winkelbestand, de voorzieningen en het oude centrum het meest genoemd. 
De uitdagingen liggen volgens de Zevenbergenaren bijvoorbeeld bij voorzieningen voor jongeren en voor ouderen, een gemeenschapshuis, het aantrekken van toerisme en meer recreatie.

Hoe nu verder?

De eerstvolgende bijeenkomst is een stadstafel. Deze heeft een andere invulling dan de stadsavond. De stadstafels zijn bedoeld voor de Zevenbergenaren die zich hiervoor hebben aangemeld. Op de stadstafel gaan de deelnemers aan de slag met de onderwerpen die genoemd zijn op de stadsavond. De stadstafeldeelnemers delen de onderwerpen in verschillende thema’s in en formuleren concrete actiepunten.
Daarop volgt dan weer een (brede) avond waarop alle inwoners van Zevenbergen welkom zijn. Hier worden de indelingen en actiepunten besproken met alle aanwezigen en waar nodig aangepast en aangevuld.
Zo komt er uiteindelijk een overzicht met onderwerpen onderverdeeld in thema’s met concrete actiepunten dat de basis vormt van het gebiedsplan.
En dan begint het pas echt: de stadstafel gaat aan het werk met het gebiedsplan.

Aanmelden stadstafel

Wilt u ook actief meepraten en meedenken over de ontwikkeling van uw Zevenbergen? Meld u dan aan via de website: https://www.moerdijk.nl/web/Zevenbergen/Gebiedsplan-Zevenbergen.html

Volgende bijeenkomsten

17 oktober stadstafel (voor deelnemers): aanvang 19.30 uur in Hotel de Borgh
7 november stadsavond (voor alle inwoners): aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis

Gebiedsplannen

Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel (of dorpstafel) komt zo’n vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten