Veiligheidsdashboard: web applicatie meldt en biedt info bij spoorincident

Geplaatst: 25-10-2016

Stel: er vindt een explosie plaats in een wagon van een trein met gevaarlijke stoffen die stilstaat in de gemeente Moerdijk. Wat moet je wel en niet doen als je in de buurt bent? En waar vind je zo snel mogelijk de informatie die je nodig hebt? Het Veiligheidsdashboard is een speciale web applicatie voor mobiel, pc en tablet. Die geeft, wanneer zo’n spoorincident plaatsvindt, meteen een melding én belangrijke informatie en is daarmee aanvullend op de algemene veiligheidsinformatie zoals die staat in onze risicowijzer. Het Veiligheidsdashboard werd officieel gelanceerd door staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Het Veiligheidsdashboard is ontwikkeld door de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal en de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Een belangrijk deel van de financiering is afkomstig van de 5 miljoen euro die het ministerie van Infrastructuur en Milieu eerder uittrok voor veiligheid op en om het spoor in de regio West-Brabant.

Hoe je moet handelen

Belangrijkste doel van het Veiligheidsdashboard: zorgen dat inwoners in geval van een incident bij het spoor zelf weten wat ze kunnen doen. Nadat op mobiel, tablet of pc de melding van het incident is binnengekomen, kan de gebruiker meteen zien waar hij zich bevindt, ten opzichte van het incident. Daarna volgt dan informatie over hoe je moet handelen.

Bezoek Sharon Dijksma

De officiële lancering vond plaats tijdens een bezoek van Sharon Dijksma aan de gemeente Moerdijk. Dat stond in het teken van leefbaarheid en veiligheid in de spoorzone Moerdijk/Halderberge/Roosendaal. In het kader van Basisnet Spoor wordt dit traject de komende jaren intensief gebruikt voor goederenvervoer, waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat heeft geleid tot zorgen over leefbaarheid en veiligheid bij bestuur en omwonenden. Inwoners die langs de bewuste spoorlijn wonen klagen over overlast als gevolg van trillingen en geluid als gevolg van passerende goederentreinen.

Filmpje bezoek staatssecretaris

Slecht communiceren

Dijksma kreeg tijdens haar bezoek het verwijt dat haar departement slecht communiceert met betrokkenen als het gaat om deze aspecten. Zorgen zijn al meerdere malen geuit, maar daarna werd het stil vanuit Den Haag. Burgemeester Jac Klijs stuurde eerder deze maand, samen met de gemeenten Roosendaal en Halderberge een brief naar Dijksma met het verzoek om de reeds gedane toezeggingen op de 6 punten uit  'Ons spoor naar de toekomst' (pdf, 1 MB) nu te concretiseren en serieus te kijken naar de verbetermaatregelen die gewenst zijn op het gebied van geluidsoverlast, trillinghinder, het verwijderen van wachtsporen en het vervroegen van het onderzoek naar een dedicated goederenspoorlijn (speciaal voor goederenvervoer ingerichte spoorlijn) buiten de kernen om.

Snelheid beperkende maatregelen

Toch noemt Klijs het “niet alleen kommer en kwel”, maar er valt nog wel een en ander te doen wat hem betreft. Als voorbeelden noemde hij nadenken over snelheid beperkende maatregelen voor goederentreinen op bepaalde trajecten en het aanbrengen van raildempers. “Dat kan morgen wat ons betreft, maar dan hebben we wel de middelen nodig. Zou een voorfinanciering mogelijk zijn? Ik heb soms de angst dat we er in West-Brabant wat bijhangen”, zo verwoordde hij het.

Antwoord volgt

Dat is absoluut niet zo, verzekerde Dijksma hem. “Mijn voorganger heeft niet voor niets vijf miljoen euro naar deze regio gebracht. Mijn antwoord op uw brief volgt en wat ik hier heb gehoord laat ik zeker meewegen. Maar in één klap al uw zorgen oplossen dat kan ik niet. We kunnen echter wel beter communiceren met de betrokkenen. Ik kan u verzekeren: ik ga echt niet onder een steen liggen wachten tot dit onderwerp voorbij is.”

Ga naar het Veiligheidsdashboard