BOA Jeroen Eikelenboom gaat als pilot spreekuur houden in Klundert

Geplaatst: 20-9-2016

Laat ik beginnen om me even voor te stellen: mijn naam is Jeroen Eikelenboom en ben de gebiedsboa (gebieds Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) openbare ruimte voor onder andere Klundert. Wat doe ik zoal? Gebiedsboa’s hebben een breed pakket aan taken en bevoegdheden: het bestrijden van kleine ergernissen, overlast en andere feiten die de leefbaarheid in uw woonomgeving aantasten. Verder hoort ook het controleren van vergunningen zoals voor evenementen tot mijn takenpakket.

Mijn aanpak: ik zal altijd proberen de situatie zoveel mogelijk op te lossen door met de overtreder in gesprek te gaan. Zo wil ik duidelijk maken welke overlast hij veroorzaakt. Helaas zal het ook wel eens voorkomen dat een waarschuwing onvoldoende is. Ik denk dan aan situaties waarbij sprake is van asociaal gedrag. Bijvoorbeeld zonder vergunning parkeren op een invalideparkeerplaats, of wanneer iemand eerder al een waarschuwing van mij heeft gehad.

Spreekuur

Op woensdag 5 oktober start ik een proef met een BOA-spreekuur in de Mauritshof. Nu al spreek ik regelmatig inwoners van Klundert en hoor dan dat ze soms overlast ervaren. Via het spreekuur wil ik graag met nog meer inwoners in gesprek komen. Daarnaast wil ik ervaren of er behoefte is aan een dergelijk spreekuur. Mijn collega Jeff Martens heeft eerder dit jaar eenzelfde proef gehouden in Fijnaart. De reacties daarop waren positief. Zijn ervaring, en die van de proef in Klundert, bepalen het verdere vervolg van het BOA-spreekuur voor de gehele gemeente Moerdijk. 

Het eerste spreekuur houd ik op woensdag 5 oktober, in de Mauritshof in Klundert. De volgende spreekuren zijn op 19 oktober, 2 november en 16 november, ook in de Mauritshof. U kunt van 10.00 uur tot 11.00 uur binnenlopen.

Ik hoop velen van u op het spreekuur te mogen ontmoeten, ook al is het om eens kennis te maken met elkaar! U kunt mij natuurlijk ook altijd aanspreken wanneer u mij onderweg ziet: steek dan gerust uw hand op.

Jeroen Eikelenboom

Tot slot nog wat voorbeelden van overlast die u bij mij kunt melden:

  • Vernielingen
  • Jeugdoverlast
  • Drugsoverlast
  • Verkeersoverlast met uitzondering van te hard rijden
  • Vuurwerk
  • Burengeschillen, eventueel pak ik dit op met buurtbemiddeling