Bijeenkomst Zevenbergse Verenigingen: elkaar helpen door samen op te trekken

Geplaatst: 22-9-2016

Als voorzitters van verenigingen vaker met elkaar contact hebben kunnen ze veel voor elkaar betekenen. Dat is de ervaring van de Moerdijkse gemeentesecretaris Bert Kandel in zijn woonplaats Oosterhout. In samenwerking met enkele voorzitters uit Zevenbergen wordt daarom maandag 26 september in het gemeentehuis een avond gehouden om de mogelijkheden van een soort ‘voorzitterssociëteit’ te verkennen.

“Moerdijk heeft een bloeiend verenigingsleven; van sport tot muziek en van heemkunde tot carnaval; het is er allemaal. En dat is geweldig, want met hun activiteiten bepalen verenigingen voor een belangrijk deel de sfeer en de leefbaarheid binnen onze gemeente”, legt Kandel uit. “Maar verenigingen staan soms ook onder druk. Dalende ledenaantallen, moeite om de inkomsten op peil te houden, zaken die te maken hebben met veranderende wet- en regelgeving; vraagstukken waar nogal wat verenigingsbestuurders zich weleens het hoofd over breken. Wij willen ze nu de gelegenheid geven door samen op te trekken elkaar te helpen. Ervaringen uitwisselen, kijken over de schutting van de eigen vereniging, waar mogelijk activiteiten op elkaar afstemmen; daar kan men alleen maar beter van worden.”

Afhankelijk van de ervaringen van de bijeenkomst van maandag 26 september krijgt het initiatief een vervolg. Mogelijk in de vorm van de oprichting van een ‘voorzitterssociëteit’, zoals die in bijvoorbeeld Oosterhout al met succes bestaat. Daar is een groot aantal van de plaatselijke verenigingsvoorzitters georganiseerd en probeert men door het uitwisselen van ervaringen praktische oplossingen te vinden voor uitdagingen waar men tegenaan loopt.

Aanmelden voor de Bijeenkomst Zevenbergse Verenigingen kan nog: Aanmelden