Cliëntondersteuning startpunt bij begeleiding naar (zelf)hulp

Geplaatst: 8-9-2016

Recent nog klopte een jonge moeder van een zwaar gehandicapt kind aan. Haar pgb-verantwoording (persoonsgebonden budget) over 2014 werd niet geaccepteerd. En dus moest ze een groot bedrag terugbetalen. Paniek, want waar moest ze dat geld vandaan halen? Francy van Meer stond de vrouw bij in haar ‘route’ naar de uiteindelijk juiste oplossing. Ze is namens MEE West-Brabant voor de gemeente Moerdijk actief als cliëntondersteuner. In die hoedanigheid keek ze samen met de moeder naar wat er mis was gegaan in de verantwoording, en overlegde ze met betrokken instanties om juridisering te voorkomen. In dit geval lukte dat: de moeder hoefde het pgb niet terug te betalen.

Het is slechts één recent voorbeeld uit de praktijk van de Moerdijkse cliëntondersteuning. Sinds de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor mensen die ‘niet op eigen kracht zelfredzaam zijn’. En dus moet in de praktijk een zeer breed spectrum aan ondersteuning worden ingevuld. Niet alleen voor inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld senioren, jongeren en werkzoekenden met hulpvragen. Want de cliëntondersteuning bestrijkt niet alleen alle voorkomende onderwerpen die raken aan de Wmo, maar ook die vallen onder de Jeugdwet en de Participatiewet. En dat betekent een groot gebied aan (mogelijke) vragen en kwesties.

Schulden in kaart brengen

Daar komt dus cliëntondersteuning om de hoek kijken: gratis en onafhankelijk hulp bieden aan Moerdijkers uit genoemde groepen, die er om een of andere reden (tijdelijk) zelf niet uitkomen. In de periode van januari tot en met november vorig jaar klopten 125 inwoners aan voor cliëntondersteuning. Voor Sabrina van der Meulen, ook werkzaam als cliëntondersteuner (gemeente Moerdijk/MEE West-Brabant) betekende dat in haar functie bijvoorbeeld met iemand naar zijn/haar financiële zorgen kijken, en waar nodig begeleiden naar de juiste hulp, zoals schuldhulpverlening. Maar ook inwoners bijstaan die hun huishouden niet op orde krijgen en in de rommel leven. “We hebben de afgelopen periode het aantal hulpvragen die te maken hebben met schulden flink zien stijgen”, concludeert ze. “Dat geldt ook voor mensen die hulp zoeken omdat ze moeite hebben met het schrijven van motivatiebrieven bij sollicitaties, en bij het structureren van hun dag. En het aantal cliënten dat ik begeleid bij een afspraak met het Werkplein, omdat ze zelf geen wijs kunnen uit de materie.”

Eigen regie

Uitgangspunt bij de ondersteuning is steeds eigen regie waar mogelijk. Dus kijken in hoeverre de cliënt zelf of met hulp van bijvoorbeeld partner, familie, vrienden of vrijwilligers voor een oplossing kan zorgen. Lukt dit niet of onvoldoende dan is ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet mogelijk. Naast deze ondersteuning biedt MEE ook onafhankelijke cliëntondersteuning. Inwoners van Moerdijk worden tijdens de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ door een medewerker ondersteund in hun aanvraagproces voor jeugdhulp, Wmo-ondersteuning, of aanvraag voor de Participatiewet.

“Hoe gaaf is het wanneer je geen ondersteuning nodig hebt en zelf of met steun van je omgeving je zaakjes weer op orde kunt krijgen”, verduidelijkt Van der Meulen. “Een tijdje geleden nog kwam ik met een collega van de GGD bij een inwoner thuis, waar het dusdanig onopgeruimd was dat we over de shag en chips moesten stappen. ‘Help me mijn huishouden op orde te krijgen’, was zijn vraag. Vorige week ben ik weer bij hem langsgegaan. Met hulp van z’n tante had hij de zaken aangepakt. En het was er schoon en opgeruimd. Dan zie je gewoon een ander mens. Geweldig, daar doen we het voor.”

Meer informatie: www.meewestbrabant.nl