College Moerdijk doet voorstel voor nieuwe wijze van afval inzamelen

Geplaatst: 7-9-2016

Het college van Burgemeester en Wethouders doet de gemeenteraad het voorstel om ‘VANG’ (Van Afval Naar Grondstof) per 1 januari gefaseerd te introduceren. Het vergt een investering in een nieuw inzamelsysteem dat in belangrijke mate bijdraagt aan een goed, gezond milieu en leidt tot een forse daling van de afvalstoffenheffingen. Inwoners krijgen per woonplaats enkele keuzes voorgelegd. In oktober beslist de gemeenteraad over het voorstel.

Wethouder Jaap Kamp: “Ik ben blij dat we deze stap gezet hebben. VANG, Van Afval Naar Grondstof, staat voor een aantal afspraken tussen Rijksoverheid en gemeenten over afval en afvalverwerking. Eén daarvan is de hoeveelheid restafval die per persoon ingezameld wordt, terug te brengen naar maximaal 100 kilo. Het betekent dat we nog bewuster ons afval moeten scheiden en een nieuw systeem van afval inzamelen moeten kiezen. Naar mijn idee heel goed; er moet nu nog 252 kilo per persoon opgehaald en verwerkt worden. De winstpunten zijn dat we meehelpen aan een goed, gezond  milieu en natuurlijk dat de afvalstoffenheffing omlaag gaat. Ook heel positief vind ik dat we bij dit hele traject in Breda een goede samenwerkingspartner hebben gevonden.” 

Daling afvalstoffenheffing

Het college verwacht dat in 2017 een huishouden met meerdere personen een daling van het tarief kan verwachten van de huidige € 258,- naar € 217.-.  De daling van de afvalstoffenheffing komt vooral door het lagere tarief voor verbranden van restafval

Nieuwe inzamelsysteem: per woonplaats de keuze

Gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel, dan gaat de gemeente aan de slag met het nieuwe inzamelsysteem. De keuze voor de nieuwe inzamelmogelijkheden wordt zo veel mogelijk samen met inwoners gemaakt. Dat kan via de gebiedsplanbijeenkomsten en/of er worden aparte bijeenkomsten georganiseerd.

In elke woonplaats krijgen inwoners straks enkele keuzes voorgelegd:

Soort Huidige inzamelsituatie Toekomstige inzamelsituatie
Restafval Duobak wekelijks aan huis  Brengen naar inzamelpunt of container 1 x 4 weken aan huis
GFT-afval Duobak wekelijks aan huis  Container 1 x 2 weken aan huis
Papier Container Container 1 x per maand aan huis  Container 1 x per maand aan huis
Pd-afval (plastic en drankenkartons)  Zak 2 x per maand aan huis (sinds augustus 2016)  Container of zak 1 x 2 weken aan huis

De papierinzameling blijft hetzelfde.

Investeringen

Het college rekent de gemeenteraad voor dat er € 2.062.000,- nodig zal zijn voor het aanschaffen van nieuwe containers en het plaatsen van ondergrondse containers. 

Doelstelling is haalbaar

Van 252 kilo naar 100 lijkt een enorme stap – en dat is het ook. Toch is het haalbaar; dat bewijzen de inwoners van de gemeenten  Zundert: 88, Oosterhout: 99, Etten-Leur: 131, Aalburg: 153 en Werkendam had toen 141 (cijfers uit 2014).

Zodra de gemeenteraad akkoord gaat, krijgen inwoners uitgebreide informatie over de hele aanpak van de nieuwe afvalinzameling.