Dorpstafel Heijningen: nieuwe gezichten en nieuwe ideeën

Geplaatst: 13-9-2016

De oproep om mee te denken over de invulling van de bestaande speeltuinen in Heijningen leverde een aantal nieuwe gezichten én inzichten op aan de tafel. Waaronder mogelijk een nieuw onderwerp voor de dorpstafel om mee aan de slag te gaan.

Daarnaast is o.a. de laatste stand van zaken over de A16, het Huis van de Wijk en het bezoek van het college op 13 juli besproken.

Speeltuinen

Er is een nieuw speeltuinenbeleid in de maak. Er wordt een bredere opzet nagestreefd: de speeltuin wordt, naast een plek waar kinderen kunnen spelen, een ontmoetingsplaats voor ouders, ouderen en jongeren. Om na te gaan welke mogelijkheden hiervoor zijn, wordt er een pilot gestart. Voor deze pilot is Heijningen uitgekozen. Samen met de inwoners van Heijningen gaat gemeente Moerdijk uitzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn. De ideeën die tijdens de tafel zijn gedeeld waren al waardevol. Zo heeft de dorpstafel aan de gemeente gevraagd om de informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de speeltuinen te delen via een huis-aan-huis publicatie. De planning is om deze volgende week onder alle inwoners van Heijningen te verspreiden.

’t Kompas

Basisschool ’t Kompas is gecertificeerd brede school geworden! Het doel van een brede school is de ontwikkeling van kinderen stimuleren door activiteiten op het gebied van zorg, opvang en/of verrijking. Daarnaast draagt een brede school bij aan de leefbaarheid van het dorp.
Heeft u ideeën waarmee ’t Kompas kinderen kan helpen of die het nog prettiger kunnen maken om in Heijningen te wonen? Mail deze dan naar Merle Dekker van Surplus: merle.dekker@surpluswelzijn.nl.

Pluspunten promoten

Tijdens de tafel kwam nog een nieuwe thema naar boven. Heijningen is een fijne plaats om te wonen met heel wat pluspunten. Fort Sabina, het watersnoodhuis, de school, de speelplaatsen, landelijk wonen en de centrale ligging, toerisme, het industrieterrein met mogelijk nieuwe inwoners enzovoort. Hoe kunnen we deze pluspunten beter uitdragen en inzetten? Dit kan een nieuw onderwerp voor de dorpstafel zijn. Wilt u hierover meedenken, meld u dan aan via gebiedsplannen@moerdijk.nl of kom naar de eerstvolgende dorpstafel.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op donderdag 10 november om 19.30 uur in het Pestalozzihuis. Alle inwoners van Heijningen zijn hierbij van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Heijningen is onderdeel van het Gebiedsplan Heijningen Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. De dorpstafel Heijningen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten