Dorpstafel Langeweg: levendige avond met verschillende opvattingen

Geplaatst: 6-9-2016

Het was deze keer een extra drukke dorpstafel vanwege het bezoek van een aantal bewoners van de Schoolstraat. Zij wilden graag hun ervaringen met het vrachtverkeer delen. Verder start Surplus met inventariseren van de vragen voor het Huis van de Wijk. En de dorpstafel houdt speciale aandacht voor het windmolenpark.

Hierbij vraagt de dorpstafel meer persoonlijke aandacht in de vertegenwoordiging van de gemeente bij de activiteiten rondom het windmolenpark en zo ook bij de bijeenkomsten met betrekking tot het 380kV tracé. De dorpstafel wil daarnaast graag weten hoe de inwoners van Langeweg over alle ontwikkelingen rondom de windmolens denken. Wat betekent het voor u?

Huis van de Wijk

In de volgende uitgave van Ons Dorpshart komt een artikel met onderwerpen waarvan Romelia Simon van Surplus graag van wil horen wat u daarvan vindt. Vanaf nu is Romelia elke donderdagochtend vanaf 8.30 uur aanwezig in Ons Stedeke. Op die ochtend gaan ook Woonkwartier, de gemeente Moerdijk en de wijkvereniging aansluiten. Mocht u iets willen delen, een idee of een vraag hebben, dan kunt u hiervoor op die donderdag in Ons Stedeke terecht.

Verkeer

De bewoners van de Schoolstraat schoven bij de tafel aan om hun emoties te uiten over het vrachtverkeer dat door hun straat rijdt. Niet iedereen bleek deze perceptie helemaal te delen. Voorheen was er inderdaad veel overlast, maar dit is enorm is verbeterd door de borden die geplaatst zijn en extra aandacht voor handhaving. Ook de bewoners zelf onderschreven dit, maar willen graag dat er geen enkele vrachtwagen meer door het dorp rijdt. Helaas is dit nooit helemaal te voorkomen, door bijvoorbeeld chauffeurs die met verouderde navigatiesystemen rijden. Maar het blijft een aandachtspunt en er zullen speciale controles op blijven.

Volgende dorpstafel

Op donderdag 3 november staat de volgende dorpstafel gepland. Alle inwoners van Langeweg zijn hierbij welkom vanaf 20.00 uur in Ons Stedeke.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Langeweg is onderdeel van het Gebiedsplan Langeweg. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke punten dat zijn en denken na over oplossingen en ideeën voor verbeteringen. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. De dorpstafel Langeweg komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om aan het plan te werken. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten