Dorpstafel Standdaarbuiten: productief en positief

Geplaatst: 27-9-2016

Er werd nog even nagenoten van het succes van de kunst en cultuurroute en de polderchallenge. Vanuit de tafel is er nieuws te melden over de verkeersveiligheid in het dorp, het Huis van de Wijk en de laatste stand van zaken m.b.t. het Suikerentrepot. En voor de eerste keer een dorpstafel in ‘De Standaert’!

Na alle inspanningen van de dorpstafel is het inmiddels zo ver: de nieuwe beheerders van De Standaert, Erik en Monica van der Linden, zijn aan de slag. De reacties zijn positief. De ruimtes zien er een stuk aantrekkelijker uit, de bediening is vriendelijk en er wordt meegedacht. Erik wil graag contact met de verenigingen en inwoners van Standdaarbuiten om te kijken waar er behoefte aan is en wat er leeft. Uw reactie wordt op prijs gesteld!

Suikerentrepot

Er was een recordaantal bezoekers bij de kunst en cultuurroute, maar liefst ruim 1800. Ook is er veel belangstelling voor de plannen van de ontwikkeling tot woon-, horeca- en winkelbestemming. In het gebouw is al een proefwoning gemaakt en op Funda gezet die ook daar veel aandacht trekt.
Het startdocument voor deze ontwikkeling is nu in omloop. In het startdocument staan de uitgangspunten waar vanuit de ontwikkelaar en de gemeente de haalbaarheid gaan onderzoeken. Als beide partijen het hier over eens zijn, gaat het document naar de gemeenteraad. Als de raad akkoord geeft, start het project.

Huis van de Wijk

Paola Disch van Surplus is vanaf 1 november op woensdagmiddag 15.00 tot 17.00 uur in De Standaert aanwezig. Iedereen die ideeën, plannen of vragen heeft die betrekking hebben op het Huis van de Wijk kan dan daarvoor bij Paola terecht.

Verkeer en veiligheid

Omdat de verkeerssituatie op de Molendijk als onveilig werd ervaren is de werkgroep ‘Verkeer en Veiligheid’ hiermee aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in een gewijzigde voorrangsregeling en verkeersremmende maatregelen. Het verkeersbesluit wordt binnenkort gepubliceerd. Als daarop geen bezwaren binnenkomen kan het plan worden uitgevoerd.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is dinsdag 29 november in de Standaert. Inwoners van Standdaarbuiten zijn daarbij van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Standdaarbuiten is onderdeel van het Gebiedsplan Standdaarbuiten. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Standdaarbuiten komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten