Gemeente Moerdijk onderzoekt cliëntervaringen Wet maatschappelijke ondersteuning

Geplaatst: 7-9-2016

Om te weten hoe cliënten de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ervaren heeft gemeente Moerdijk hier een onderzoek naar laten uitvoeren over het jaar 2015. De gemeente voldoet zo bovendien aan de wettelijke verplichting om jaarlijks te onderzoeken wat cliënten van de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning vinden.

In het onderzoek zijn vragen gesteld over het contact tussen de cliënten en het Wmo-loket, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning de cliënten oplevert. Vier op de vijf ondervraagden wist waar zij met hulpvragen terecht kan. Een nog groter aandeel, 83%, voelt zich serieus genomen door de betrokken medewerkers. Een net iets kleiner deel (75%) is tevreden over de kwaliteit van de geboden hulp, kan door de ondersteuning de dingen doen die zij wil en ervaart een betere kwaliteit van leven. Ongeveer 80% ervaart de ontvangen ondersteuning als nuttig.

Opvallend is dat een ruimte meerderheid van de cliënten (77%) er niet van op de hoogte was dat zij gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een hogere bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning is een actiepunt waar de gemeente Moerdijk de komende maanden verder mee aan de slag gaat.

Waarstaatjegemeente.nl

Volgens de wettelijke verplichting zijn de resultaten van het onderzoek vrijgegeven om te publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl. Het onderzoek is in alle gemeenten in Nederland op dezelfde wijze uitgevoerd waardoor de resultaten op een goede manier met elkaar te vergeleken zijn.