Spil voor gezond en veilig opgroeien Moerdijkse jeugd

Geplaatst: 1-9-2016

Van het helpen van jongeren die worden gepest via social media tot het begeleiden van een meisje met een moeder met psychische problemen. Maar ook het bijstaan van ouders die moeten leren omgaan met zoon of dochter die in de puberfase is beland. En het betrekkelijk nieuwe verschijnsel van het helpen van kinderen met het verwerken van hun oorlogstrauma’s. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Moerdijk doet het allemaal. De taak van het centrum: het ondersteunen van kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. Zodat kinderen in Moerdijk gezond en veilig kunnen opgroeien.

Basaal gezegd is het CJG hét aanspreekpunt voor wat betreft opvoeden en opgroeien. Met een, na de Jeugdwet van vorig jaar, aanzienlijk uitgebreid en veelzijdig scala aan taken en verantwoordelijkheden. Denk echter niet dat het CJG zich hoofdzakelijk bezighoudt met ‘grote’ dan wel crisisgerelateerde kwesties. “We zijn er absoluut niet alleen voor de zware problemen en de ‘vastlopers’, typeert een van de jeugdprofessionals van CJG Moerdijk. “Wij zijn er ook voor de kleine vragen. Eigenlijk zijn we een soort consultatiebureau. Daar kan je echter maar terecht tot je kind vier is. Wij zijn er voor alles en iedereen die te maken heeft met kinderen tot achttien jaar.”

55 vragen en meldingen

Dat doet het CJG Moerdijk met vijf gemeentelijke ‘fysieke’ inlooppunten, een online loket en speciale spreekuren op scholen. Gemiddeld komen er per maand 55 vragen en meldingen binnen. De meest gestelde vragen? Die gaan over groei en ontwikkeling, opvoeding en gedrag. Tien jeugdprofessionals, vijf jeugdgezondheidsmedewerkers en twee onderwijsprofessionals zijn bij het Moerdijkse CJG de uitvoerders in de praktijk.

Goed samenspel

Ouders komen zelf met (hulp)vragen, of via doorverwijzingen (scholen, kinderopvang). Indien nodig worden andere instanties ingeschakeld. Uitgangspunt is steeds om de kracht van de mensen zelf zo goed mogelijk te benutten, waar mogelijk met hulp uit de eigen omgeving. “Het gaat om goed samenspel waarbij wij de ouders zo goed mogelijk ondersteunen”, legt een van de jeugdprofessionals uit. “Het belang van het kind staat altijd centraal, en daarom is ons streven steeds om met de ouders op dezelfde lijn uit te komen. Dat is niet altijd makkelijk, maar soms een mooie uitdaging om daar uit te komen. En dat lukt dan wel hoor, het is natuurlijk ook niet voor niets ons vak.”

Jeugdzorg op de schop

Ruim een jaar geleden ging de jeugdzorg volledig op de schop. De Jeugdwet uit 2015 bepaalt dat de jeugdzorg nu grotendeels door de gemeente wordt georganiseerd, dus bijvoorbeeld ook kinderbescherming en reclassering. Voorheen waren de onderdelen versnipperd over rijk, gemeente en provincie. Een deel van de uitvoering van die zorg ligt in Moerdijk nu bij het CJG, waar mogelijk wordt samengewerkt met acht West-Brabantse gemeenten. Bijvoorbeeld door het samen inkopen van vormen van hulp wordt zo de efficiency bevorderd en worden de kosten gedrukt.

De hechtere samenwerking uit zich ook in de samenstelling van het CJG. Het team bestaat uit medewerkers van jeugdzorginstellingen, MEE (begeleiding van mensen met een beperking) en maatschappelijk werk. Bovendien zijn er nauwe contacten met scholen en jongerenwerkers. Zo komen alle facetten van de zorg en bijbehorende expertise voor kinderen en jongeren samen in één organisatie.

Het is ook de toevoeging van de twee onderwijsprofessionals aan het CJG en de speciale spreekuren op scholen die maken dat het nog dichter op de schoolgaande jongeren zit. Zoals een van de medewerkers het omschrijft: “we spreken nu de taal van het onderwijs. Dat was eerst wel anders. Erg belangrijk, want juist dit is de groep die we willen en moeten bereiken. En dat doen we dus stukken beter nu.”

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.cjgmoerdijk.nl.