Update leerlingenvervoer door Dutax Reizen

Geplaatst: 2-9-2016

Vorige week werd het onverwachte faillissement van taxivervoerder Dutax Reizen bekendgemaakt. Dutax verzorgt het leerlingenvervoer in de gemeente Moerdijk. De curator heeft nu bepaald dat het schoolvervoer voor het komende schooljaar geregeld wordt met een doorstart van het bedrijf. Ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn hiervan op de hoogte gesteld.

In de praktijk betekent dit dat kinderen vanaf maandag 5 september volgens de gebruikelijke wijze van en naar school worden gebracht. Dutax maakt afspraken met de ouders/verzorgers over de uitvoering en ophaaltijden.