Vooropletters: nieuwe regionale publiekscampagne rondom veiligheid

Geplaatst: 23-9-2016

Onder de naam Vooropletters gaat er vandaag een nieuwe bewustwordingscampagne van start rondom veiligheid. De campagne is een initiatief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en heeft als doel inwoners zelfredzamer en bewuster te maken van de veiligheid in hun woon- en leefomgeving. De campagne kiest voor het fenomeen ‘Vooropletters’; mensen die proactief zijn (voorop lopen) en anderzijds goed opletten.

Bij de ontwikkeling van de campagne is gezocht naar een manier om het publiek op een andere manier dan gebruikelijk aan te speken. De ervaring leert dat de doelgroep zich – om uiteenlopende redenen – niet snel aangesproken voelt op het feit dat zij zelf een bijdrage moet/kan leveren aan de (brand)veiligheid in hun omgeving. Om deze reden is in de campagne gekozen voor een omdraaiing van het perspectief. Geen dreigende woorden dus over wat er allemaal mis kan gaan, maar de doelgroep aan het denken zetten door juist te melden hoe vaak het wél goed gaat.

De Vooropletter

Uitgaande van het principe dat iedereen die wil, zelf iets kan doen aan zijn/haar eigen veiligheid is het concept Vooropletters ontwikkeld. De Vooropletter is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, let op zichzelf en zijn omgeving toegespitst op het onderwerp veiligheid. Het gaat hierbij om veiligheid in brede zin; brandveiligheid, veiligheid bij uitval van nutsvoorzieningen, veiligheid bij ziekte-uitbraken en veiligheid bij natuurrampen.

Breda campagne

De campagne wordt breed gedragen door alle betrokken partijen in de regio; de regionale brandweercorpsen, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR), GGD en politie. Ook alle gemeenten uit het werkgebied van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben hun medewerking toegezegd.

Op de nieuwe campagnewebsite www.vooropletters.nl is alle basisinformatie over de nieuwe campagne te vinden. Wie diepgaandere informatie wenst, vindt via de website eenvoudig de weg naar www.vrmwb.nl, de overkoepelende website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Om het publiek te bereiken, worden diverse middelen bij gemeenten ingezet, zoals websites, pagina’s, gidsen en waaiers. Verder wordt volop gebruik gemaakt van social media, Omroep Brabant radio en tv, lokale media en driehoeksborden.