Nieuws april 2017

Nieuws april 2017

maandag 29 mei 2017

Het project Gezinsmaatjes is bedoeld voor gezinnen in de gemeente Moerdijk, waarvan het jongste kind niet ouder is dan 18 jaar. Gezinnen worden ondersteund bij de (praktische) zaken die horen bij de......

vrijdag 28 april 2017

Pieter Korteweg wil als nieuwe beheerder van Fort de Hel bezoekers vooral laten genieten van de historie van het fort. Met exposities in beeld en geluid, met ambachtelijke, authentieke gastronomie uit......

woensdag 26 april 2017

Vanwege de vakantieperiode zal vanaf week 19, iets later dus dan gepland, de kern van Willemstad worden ingericht tot parkeerschijfzone, oftewel ‘blauwe zone’. De oorspronkelijke ingangsdatum stond op......

woensdag 26 april 2017

Aan deze gebiedstafel werd uitgebreid besproken hoe het staat met de vraag om breedband internet in het buitengebied. Ook werd er informatie gegeven over het nieuwe afvalinzamelingssysteem en Waterpoort......

woensdag 26 april 2017

Lynn Mentjens is vierdejaars studente aan de NHTV in Breda en is momenteel bezig met afstuderen bij de organisatie Regio West-Brabant. Het doel van haar onderzoek is te onderzoeken hoe de regio sterker als......

woensdag 26 april 2017

In de gemeente Moerdijk is het een goed gebruik dat alle personen uit de gemeente die een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, gezamenlijk een toost uitbrengen op Zijne Majesteit......

maandag 24 april 2017

Vorige week kondigde de provincie Noord-Brabant aan dat er 840 zieke essen langs de provinciale weg N285 gekapt worden vanwege essentaksterfte. Naar aanleiding van dit bericht zijn er veel vragen......

vrijdag 21 april 2017

Gisteravond (donderdag 20 april) besloot de gemeenteraad unaniem om burgemeester Klijs voor te dragen aan minister Plasterk voor een volgende termijn....

donderdag 20 april 2017

Moerdijk is een bijzondere gemeente als het gaat om mogelijke risico’s en gevaren. Met een haven- en industriegebied in de buurt en de verschillende transportroutes waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen......

woensdag 19 april 2017

Het nieuwe afvalinzamelingssysteem, toenemende verkeer, de hangjeugd bij de school, de laatste stand van zaken over de Timberwolfstraat, het Suikerentrepot en de Keenesluis waren onderwerpen aan deze......

woensdag 19 april 2017

100 gezinnen (waarvan 41 uit onze gemeente) gaan sinds 1 februari 100 dagen restafvalvrij door het leven. Ook wethouder Jaap Kamp sloot zich aan bij dit experiment. Na 75 dagen is het tijd om de balans op......

woensdag 19 april 2017

De nieuwe 'Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk' kwam op 12 april voor de eerste keer bijeen. Open en constructief overleg en het betrekken van omwonenden bij besluitvormingsprocessen rond......

woensdag 19 april 2017

De voorbereidingen voor de aanleg van de Haven en de Markt in Zevenbergen zijn in volle gang. Dergelijke grootschalige ingrepen in de buitenruimte brengen risico’s op schade met zich mee. Hiervoor heeft......

dinsdag 18 april 2017

Op woensdag 26 april 2017 is er een informatiebijeenkomst over de nieuwbouwwijk aan de Zomervlinder in Standdaarbuiten. Vanaf 20.00 uur in de Standaert....

dinsdag 18 april 2017

Het onderwerp 'Terras bij hotel Trusten’ stond op de agenda voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur van dinsdag 18 april 2017. Dit onderwerp wordt echter verschoven naar de commissievergadering......