College: snippergroen in overleg met inwoners officieel vastleggen

Geplaatst: 5-4-2017

Het college van burgemeester en wethouders wil regelingen treffen voor kleine stukken gemeentegrond die door inwoners worden gebruikt, zonder dat dit is vastgelegd in een overeenkomst. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt worden gebruikers van dit zogenaamde snippergroen vanaf begin volgend jaar benaderd. In overleg met de gemeente kan er een huur- of koopovereenkomst worden aangegaan.

Het gaat in totaal om ongeveer 450 stroken gemeentegrond die worden gebruikt door inwoners omdat ze geen belangrijke functie meer hebben. Dit snippergroen grenst direct aan een perceel van een inwoner, en heeft een maximale oppervlakte van 150 m2.

Door het gebruik van deze stukken grond officieel te regelen wil de gemeente duidelijkheid en gelijkheid creëren voor alle betrokken partijen.

Vragen over snippergroen

Wat is snippergroen?

Snippergroen is een strookje gemeentegrond gelegen tegen uw tuin of woning.

Waarom gaat de gemeente het grondgebruik met bewoners regelen?

Na onderzoek is gebleken dat er bewoners zijn die gemeentegrond in gebruik hebben zonder dat dit geregeld is. De gemeente wil elk gebruik van gemeentegrond goed gaan regelen. Dit zorgt voor duidelijkheid en gelijkheid voor iedereen.

Wanneer wordt het project opgestart?

Eind dit jaar/begin volgend jaar.

Wat is oneigenlijk gebruik (gemeentegrond)?

Als u gemeentegrond gebruikt zonder dat u een overeenkomst/contract met de gemeente heeft.

Wat moet ik doen als ik (vermoedelijk) gemeentegrond in gebruik heb zonder overeenkomst/contract?

U hoeft zelf niets te doen. Als het project start, wordt u persoonlijk benaderd over wat voor u de mogelijkheden zijn. Dit is eind dit jaar / begin volgend jaar.

Ik heb grond in gebruik met een overeenkomst/contract. Verandert er voor mij iets?

Nee, voor u verandert er niets.