De gemeente Moerdijk wil samen zorgen voor een veilig Moerdijk

Geplaatst: 20-4-2017

Moerdijk is een bijzondere gemeente als het gaat om mogelijke risico’s en gevaren. Met een haven- en industriegebied in de buurt en de verschillende transportroutes waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, is de kans op een ongeval altijd aanwezig. Ook de veiligheid in en rondom het huis (overlast, inbraken, huiselijk geweld). Zaken die de gemeente Moerdijk, samen met haar inwoners, onder controle moet en wil hebben door te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk voorbereid is. En daarbij is uw hulp nodig!

Een goede voorbereiding op bijvoorbeeld een brand, noodweer of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is zeer belangrijk. Zo kunnen de eerste minuten bij een brand bijvoorbeeld van levensbelang zijn. De gemeente Moerdijk is zich hiervan bewust en heeft daarom een veiligheidswijzer ontwikkeld. Met dit naslagwerk biedt de gemeente Moerdijk een duidelijk overzicht van de mogelijke veiligheidsrisico’s binnen de gemeente Moerdijk. De wijzer informeert de inwoner over wat de overheid doet en wat men zelf kan doen om de gevaren zo klein mogelijk te houden of goed voorbereid te zijn, mocht er toch iets gebeuren.

Veiligheidswijzer biedt ook houvast in huis

De veiligheidswijzer bevat niet alleen informatie over explosies en overstromingen, maar ook over veiligheid dichter bij huis. Zo wordt u bijvoorbeeld aangeraden om een rookmelder in uw woning te plaatsen. Een rookmelder kan namelijk uw leven redden. Zo meldt de brandweer dat ongeveer de helft van alle woningbranden namelijk branden zijn waarbij het vuur smeult, zonder grote vlammen. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daardoor ook de meeste slachtoffers.

Wat kunt u zelf doen?

“Het is heel belangrijk dat de inwoners zich bewust worden van de risico’s in de gemeente en wat zij zelf kunnen doen om deze risico’s te verkleinen. Hierbij biedt de veiligheidswijzer een uitkomst en ik raad dan ook iedereen aan om deze op een plek te hangen waar hij makkelijk te raadplegen is, zoals in de meterkast”, aldus adviseur fysieke veiligheid en gemeentelijke crisisorganisatie Peter Sinke.

Hij vervolgt: “Ook kunt u meldingen van ongevallen op de telefoon ontvangen via NL-Alert en het Veiligheidsdashboard. Ik adviseer daarom iedereen om de telefoon hierop in te stellen.”

Veiligheidswijzer niet ontvangen?

Alle inwoners, maar ook onder andere verenigingen en ondernemers, uit de gemeente Moerdijk hebben vorig jaar de Veiligheidswijzer ontvangen. Mocht u onverhoopt nog geen Veiligheidswijzer ontvangen hebben, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of u kunt bellen naar 14 0168. Ook per e-mail kunt u de wijzer aanvragen: info@moerdijk.nl. De Veiligheidswijzer kunt u ook downloaden via www.moerdijk.nl/veiligheidswijzer.