Dorpstafel Standdaarbuiten: verkeer, hangjongeren en erfgoed

Geplaatst: 19-4-2017

Het nieuwe afvalinzamelingssysteem, toenemende verkeer, de hangjeugd bij de school, de laatste stand van zaken over de Timberwolfstraat, het Suikerentrepot en de Keenesluis waren onderwerpen aan deze tafel.

De gemeente heeft een presentatie gegeven over het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Informatie hierover met de keuzemogelijkheden die aan het dorp worden voorgelegd wordt samen met de dorpstafel opgesteld en zal in mei verstuurd worden naar alle inwoners.

Timberwolfstraat 1

De tafel heeft gevraagd naar de stand van zaken van de Timberwolfstraat. Het gebouw heeft onderhoud nodig voor het veilig verhuurd kan worden. Daarom wordt nu de bouwkundige staat onderzocht om die problemen grondig aan te kunnen pakken. Op verzoek van de tafel wordt er door de gemeente een planning opgesteld zodat de tafel kan bewaken of er afdoende voortgang in het dossier wordt geboekt.

Keenesluis start met crowdfunding

De Keenesluis probeert via crowdfunding het resterende bedrag voor totale renovatie bijeen te krijgen. Er hebben zich al leden aangemeld. Maar ook vrijwilligers die mee willen denken en doen zijn altijd welkom, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, praktische denkers of mensen met creatieve ideeën. Verder is op 11 juni een slootjessafari bij de Keenesluis aangekondigd.

Verkeerssituatie Molendijk/Molenstraat

Er zijn opmerkingen aan de tafel over het verkeer op de Molendijk en Molenstraat (van en naar het industrieterrein). De bedrijvigheid op het industrieterrein is toegenomen, wat op zich een goede zaak is. Maar daardoor neemt ook het verkeer toe. Daarnaast heeft de recente, door de tafel geïnitieerde aanpassing van de voorrangssituatie aan de Molenstraat/-dijk volgens omwonenden als bijkomend effect dat doorgaand verkeer er nu harder rijdt. Dit veroorzaakt geluidsoverlast. De werkgroep Verkeer van de dorpstafel gaat kijken of hier iets aan te doen is.

Basisschool Aventurijn

Bij de basisschool geven een aantal jongeren overlast die daar een hangplek hebben. Ze maken dingen kapot en laten troep achter. De school zoekt naar oplossingen, enerzijds door toezicht door camera’s. Daarnaast neemt de wijkagent het in zijn route op. Ten slotte zal jongerenwerk van Surplus de komende periode ook een aantal keren langsgaan om poolshoogte te nemen ter plekke.

Suikerentrepot

Het startdocument voor de ontwikkeling tot woon-, horeca- en winkelbestemming van het Suikerentrepot is door de raad goedgekeurd. En de Provincie Noord-Brabant heeft een subsidie verstrekt voor de restauratie van de buitengevels van dit Rijksmonumentale gebouw.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 27 juni vanaf 19.30 uur in De Standeart. Alle inwoners van Standdaarbuiten zijn welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Standdaarbuiten is onderdeel van het Gebiedsplan Standdaarbuiten. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Standdaarbuiten komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten