Gemeente inventariseert in overleg met inwoners oplossingen vervoerbehoeften

Geplaatst: 7-4-2017

De gemeente Moerdijk gaat per stad en dorp de beste oplossing voor plaatselijke vervoerbehoeften in kaart brengen. Dat gebeurt in nauw overleg met vertegenwoordigers van de stads- en dorpstafels en inwoners. Het is een vervolg op het recente uitgebreide onderzoek naar wat inwoners van Moerdijk vinden van de openbaar vervoervoorzieningen in de gemeente.

Belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek (ongeveer 2.200 respondenten):

Inwoners van Willemstad reizen het meest met het openbaar vervoer (een derde maakt er dagelijks of wekelijks gebruik van), gevolgd door Zevenbergen en Klundert. In Standdaarbuiten wordt het minst gebruik gemaakt van het openbaar vervoer; twee derde van de inwoners reist zelden of nooit met het openbaar vervoer. Inwoners van Willemstad en Heijningen noemen het ontbreken van goede aansluitingen de grootste belemmering om voor het openbaar vervoer te kiezen. In Zevenbergschen Hoek, Noordhoek en Heijningen is dat de afstand tot de dichtstbijzijnde bushalte. Met name in Klundert, Fijnaart en Willemstad maakt het ontbreken van openbaar vervoer dat inwoners bepaalde activiteiten niet kunnen ondernemen, daarom thuis blijven en zich geïsoleerd voelen.

Alternatieve vervoersoplossing

Uit het onderzoek komt geen uitgesproken beeld naar voren waar een alternatieve vervoersoplossing aan moet voldoen. Diverse opties worden genoemd: van autodelen tot een plaatselijk vrijwilligersnetwerk voor vervoer, maar ook mogelijkheden om in avonden/weekenden aan te sluiten op een OV-knooppunt in de buurt, of een vernieuwde vorm van de deeltaxi.

Planning

Planning is om deze maand een bijeenkomst te organiseren met zogenaamde OV-ambassadeurs uit de verschillenden dorpen en steden. Die worden afgevaardigd via de dorps- en stadstafels. In mei en juni volgen dan sessies per dorp of stad. De gemeente overlegt daar met deelnemers aan het onderzoek over mogelijke oplossingen. Eind 2017 volgt dan een raadsvoorstel met de voorkeursoplossingen en het bijbehorende budget dat nodig is om die te kunnen realiseren.