'Gezinsmaatjes´ Moerdijk zoekt vrijwilligers

Geplaatst: 29-5-2017

Het project Gezinsmaatjes is bedoeld voor gezinnen in de gemeente Moerdijk, waarvan het jongste kind niet ouder is dan 18 jaar. Gezinnen worden ondersteund bij de (praktische) zaken die horen bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen. Een coördinator gaat in gesprek met het gezin en zoekt een geschikte vrijwilliger die bij hen past.

Aandacht en persoonlijke ondersteuning

Aan opvoeding van kinderen worden hoge eisen gesteld. Ouders worden in de huidige samenleving geconfronteerd met steeds groeiende verwachtingen en wensen ten aanzien van hun kinderen. Wanneer de opvoeding in de knel komt, is voor ouders de drempel naar de hulpverlening vaak te hoog. Echter er is wel sterk behoefte aan extra aandacht en persoonlijke ondersteuning. Vrijwilligers van ‘Gezinsmaatjes´ richten zich op deze behoefte.

Geschoolde vrijwilligers

De ondersteuning wordt geboden door geselecteerde en, specifiek op dit werk gerichte, getrainde vrijwilligers. De gezinsmaatjes zijn getrainde vrijwilligers met levenservaringen, die ongeveer 5 uur per week beschikbaar zijn voor het project. Het gaat bijvoorbeeld om het bieden van een luisterend oor voor de ouders, het leren spelen met de kinderen, het zoeken naar activiteiten in de buurt of het vergroten van het netwerk. Maar ook voor kleine klusjes als het gaat om ouders te ondersteunen bij het op orde krijgen van de huishouding, administratie, taalontwikkeling van kinderen en de hygiëne. Een gezinsmaatje heeft ervaring met kinderen, kan goed luisteren, maar is ook ondernemend. Op deze manier ontstaat er een veiligheid waarin ruimte is om samen met de ouders te werken aan een veranderingsproces. Met kleine stappen wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Een gezinsmaatje krijgt een training van tien bijeenkomsten. Daarna worden er werkbegeleiding, intervisies en themabijeenkomsten aangeboden.

Belangstelling?

Project ´Gezinsmaatjes´ nodigt belangstellenden uit om voor verdere informatie en aanmeldingen contact op te nemen met Nannie Ligtenberg per mail atticcoach@gmail.com of telefoonnummer 06 817 111 94.

Heeft u belangstelling om gezinsmaatje te worden? Geef dan in een korte motivatie aan waarom u zich geschikt vindt als maatje. Aspirant vrijwilligers worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna zij deelnemen aan een training van tien bijeenkomsten. De training wordt gegeven in de periode tot de zomervakantie.