Kap van zieke essen langs N285 uitgesteld

Geplaatst: 24-4-2017

Vorige week kondigde de provincie Noord-Brabant aan dat er 840 zieke essen langs de provinciale weg N285 gekapt worden vanwege essentaksterfte. Naar aanleiding van dit bericht zijn er veel vragen binnengekomen bij de provincie. Daarom is besloten om het kappen uit te stellen tot dit najaar. Met het oog op de verkeersveiligheid worden vanaf 26 april 2017 wel een aantal ernstig zieke bomen gekapt en worden de overige bomen gesnoeid.

Bij een controle van de bomen langs de provinciale weg N285 in onze gemeente, is gebleken dat 840 essen last hebben van essentaksterfte. Na het bericht dat deze 840 bomen allemaal in één keer gekapt zouden worden, hebben omwonenden diverse vragen gesteld over de doorlopen procedure, de consequenties voor vleermuizen en de wijze waarop de gerooide bomen gecompenseerd worden. De provincie heeft er daarom voor gekozen het kappen uit te stellen totdat het plan voor compensatie van de gerooide bomen in detail is uitgewerkt. Dit plan wordt in samenwerking met de gemeente Moerdijk en andere belanghebbenden gemaakt en moet in het najaar van 2017 gereed zijn.

Verkeersveiligheid

Met oog op de verkeersveiligheid wordt de komende weken wel een beperkt aantal zieke bomen gerooid om gevaarlijke situaties door vallende takken te voorkomen. Deze werkzaamheden zullen vanaf 26 april plaatsvinden en zullen de komende tijd enige overlast veroorzaken. De overige bomen worden gesnoeid en nauwlettend in de gaten gehouden om de veiligheid van weggebruikers te kunnen borgen.