Ministerie stuurt effectenanalyse van 380KV traject

Geplaatst: 4-4-2017

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van het 380KV traject. De lokale overheden ontvingen de Integrale Effecten Analyse (IEA) en een samenvatting van de milieueffecten. De lokale overheden gaan deze zorgvuldig bestuderen.

Het streven is gezamenlijk te komen tot een voorkeurstracé. Voor 1 juni formuleren de overheden een advies richting het ministerie van Economische Zaken. Je kunt de documenten lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Donderdagavond 6 april is er een openbare Raadsinformatie-bijeenkomst in het gemeentehuis over dit onderwerp. De bijeenkomst start om 19.30 uur.