Omgaan met Autisme: Informatieavond voor familieleden en betrokkenen

Geplaatst: 10-4-2017

Mensen met autisme missen een intuïtief sociaal gevoel. De aandoening wordt regelmatig op latere leeftijd duidelijk, terwijl het al sinds de geboorte aanwezig is. Autisme wordt ook wel een contextstoornis of contextblindheid genoemd. Omgang kan soms moeilijk zijn. Indigo organiseert een informatiebijeenkomst hierover op donderdag 11 mei in Pluspunt Serena Zevenbergen.

Het omgaan met iemand met een ASS (autisme spectrum stoornis) kan ingewikkeld en verwarrend zijn. Hoewel mensen met ASS dezelfde kenmerken hebben, kan de stoornis zich op verschillende manieren uiten. Ongeveer 1 op de 400 mensen heeft autisme, meestal mannen (3 op de 4 mensen met autisme). Autisme is een ontwikkelingsstoornis die op een indringende wijze de gehele ontwikkeling van iemand beïnvloed. De ontwikkeling verloopt vaak niet alleen trager, maar ze ontwikkelen zich vooral anders. Het kan zich zowel voordoen bij mensen met een verstandelijke handicap als bij mensen met een normale en zelfs bovennormale intelligentie.

Het leren omgaan met autisme bestaat uit: leren wat autisme is, waardoor bepaald gedrag ontstaat en welke invloed je als naastbetrokkene zelf kunt hebben op het gedrag.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt ingegaan op wat autisme is, en hoe belangrijk het voor de omgeving (en de persoon met autisme) is om hier meer van te weten wil men het gedrag (enigszins) begrijpen.

Datum donderdag  11 mei  19.30  tot 21.30  uur. 
Locatie:  Pluspunt Serena  Zevenbergen.