Stadstafel Klundert: tijd voor evaluatie

Geplaatst: 13-4-2017

De stadstafel Klundert maakt zich op voor een nieuw seizoen. De werkgroepen zijn voor het eerst in hun nieuwe vorm bij elkaar geweest en hebben alle onderwerpen opnieuw de revue laten passeren.

Op de volgende stadstafel zullen deze onderwerpen en actiepunten weer worden besproken.

Stadsavond en collegebezoek

De stadstafel organiseert in het najaar een stadsavond voor alle inwoners van Klundert. Doel van die avond is het inventariseren van de wensen en ideeën die leven onder de inwoners over hun stad.  Ook zal de stadstafel het college van burgemeester en wethouders tijdens een collegebezoek rondleiden in Klundert.

Omgevingstafel Havenbedrijf

Een aantal leden van de stadstafel Klundert zal Klundert vertegenwoordigen in de omgevingstafel van het Havenbedrijf. In de vorige stadstafel heeft het Havenbedrijf de bedoeling en opzet van de omgevingstafel uitgelegd. Het Havenbedrijf vraagt aan de tafels van omringende kernen om hieraan deel te nemen.

Start werkzaamheden begraafplaats

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de begraafplaatsen starten volgende week. Bij de ingang wordt ruimte gemaakt voor nieuwe plekken. De omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel is op maandag 19 juni vanaf 19.30 uur in De Niervaert. Alle inwoners van Klundert zijn welkom.

Gebiedsplannen

De stadstafel Klundert is onderdeel van het Gebiedsplan Klundert. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Klundert komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten