Stadstafel Willemstad: reacties gevraagd over plannen

Geplaatst: 6-4-2017

Op de enorm drukbezochte avond werden presentaties gegeven over de nieuwe dienstregeling voor de waterbus, het ontwerpidee voor een appartementencomplex aan het havenfront en opties voor de toekomst van de jachthaven. Wethouder Zwiers was aanwezig om toelichting te geven. Aan Willemstadters wordt gevraagd om mee te denken over deze onderwerpen.

Ook werd de actualisatie van het bestemmingsplan voor de vesting gepresenteerd en toegelicht. Omdat het om een actualisatie gaat, betekent dit dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan worden meegenomen. Planning is om het nieuwe bestemmingsplan in mei ter inzage te leggen.

Nieuwe dienstregeling waterbus

Het plan is om de waterbus in 2017 niet 60 maar 70 dagen te laten varen, eerder van start te gaan met het vaarseizoen en de vaarroutes aan te passen. Ook zou Willemstad vaker opgenomen worden in de routes. De opstaphalte blijft op dezelfde plek als vorig jaar.

Ontwerp appartementen

Een hotel aan het havenfront naast Van Bellen blijkt uit onderzoek van de projectontwikkelaar niet haalbaar. Appartementen zijn wel mogelijk. De projectontwikkelaar presenteerde een ontwerp (tekening) voor twee appartementengebouwen aan de haven met een doorkijk naar de vesting. Plan is om daarin levensloopbestendige, duurzame appartementen te realiseren met parkeergelegenheid op eigen terrein.

Toekomst jachthaven

De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor externe exploitatie van de jachthaven. Overheden worden beperkt om in deze markt te opereren waardoor de gemeente niet de meest aangewezen partij is om een haven op een effici├źnte manier te beheren. Op welke manier is nog niet beslist, maar de gemeente wil in ieder geval wel betrokken blijven. Voor deze stap worden randvoorwaarden opgesteld die de gemeente in ieder geval samen met de inwoners wil vaststellen.

Geef ook uw reactie

Aanwezigen op de avond hebben de presentaties over deze onderwerpen gezien en daarop hun eerste opmerkingen, aanvullingen en tips gegeven. De inwoners van Willemstad krijgen over deze onderwerpen binnenkort meer informatie via bijvoorbeeld De Ster en de website van de gemeente.

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel Willemstad is op maandag 29 mei in gebouw Irene. Alle inwoners van Willemstad zijn welkom op elke stadstafel. Inwoners die ook deelnemen aan de tafel denken en doen actief mee aan de ontwikkeling van hun stad.

Gebiedsplannen

De stadstafel Willemstad is onderdeel van het Gebiedsplan Willemstad. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en idee├źn. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Willemstad komt ongeveer vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.

Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten