Vergadering raadscommissie over Waterfront Moerdijk.

Geplaatst: 10-4-2017

Op dinsdag 18 april vergadert de raadscommissie Fysieke Infrastructuur. Hier komt het raadsvoorstel ‘Breder toepassen van het krediet Waterfront’ aan de orde. Iedereen is van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

De commissievergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen. De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de website van de gemeente Moerdijk.

Het College van burgemeester en wethouders wil de plannen voor een centraal dorpshart in het dorp Moerdijk alvast uitvoeren, door budget te gebruiken dat eerder is bestemd voor het opknappen van de dorpshaven. Voordat het College dit voorstel in mei aan de gemeenteraad voorlegt, wordt het besproken in de commissievergadering van 18 april.