Vrijdag 7 april verkeersexamen in Zevenbergen

Geplaatst: 4-4-2017

Net als voorgaande jaren organiseert VVN afdeling Moerdijk het jaarlijkse praktisch verkeersexamen in Zevenbergen. Dit jaar wordt op 7 april de route door ruim 275 kinderen gereden. De kinderen komen uit diverse dorpen/steden uit de gemeente naar Zevenbergen voor dit examen. De scholen zorgen zelf voor bemensing op de controleposten. In de ochtend komt Wethouders Zwiers ook nog een kijkje nemen en een handje helpen.

Eén van de kerntaken van de gemeente is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we door hier constant aandacht aan te geven, onder andere vanuit het project Brabants Verkeersveiligheidslabel en de activiteiten vanuit VVN afdeling Moerdijk. Het doel is om te komen tot een verbetering en bewustwording van verkeersgedrag bij onze inwoners. Wethouders Zwiers: ‘Mensgerichte maatregelen, zoals verkeerseducatie en voorlichting worden steeds belangrijker omdat het merendeel van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Er is dus veel winst te behalen als menselijk gedrag in het verkeer verbetert.’

Het verkeersexamen werkt tweeledig, aan de ene kant oefenen de kinderen de verkeersregels in de praktijk en aan de andere kant maken ze ook kennis met het gedrag van andere weggebruikers, waar zij ook rekening mee moeten houden. Dit bereidt ze voor op de schoolroute naar het voortgezet onderwijs.

De leerlingen zullen vanaf het parkeerterrein v.v. Virtus aan de Westrand in Zevenbergen vertrekken. De eerste groep leerlingen zal starten om 08.30 uur en de laatste groep om 14.45 uur.