Zevenbergschen Hoek dicht voor sluipverkeer tijdens de spits

Geplaatst: 18-4-2017

Tijdens de inloopavond woensdag 12 april 2017 in Zevenbergschen Hoek waren er goedkeurende reacties van inwoners op het voorstel van de gemeente om de kern tijdens de spits ‘op slot’ te zetten voor doorgaand verkeer. Met ingang van 27 april gaat het inrijverbod in. Op werkdagen tussen 6:00 en 9:00 uur mag dan uitsluitend verkeer met een gerichte bestemming het centrum in.

“Dit inrijverbod voor sluipverkeer gaan we intensief handhaven. Wie op deze tijden het dorp als sluiproute gebruikt, wordt eruit gepikt en is 99,- euro aan boete kwijt”, aldus wethouder Thomas Zwiers.

Broodje halen

Bewoners toonden zich tevreden met deze actie. Wel kwamen er vragen als ‘mag ik dan nog wel een broodje halen bij de bakker s ’morgens?’ Gelukkig blijft kort bezoek aan de dorpskern met deze maatregel nog steeds mogelijk, zoals het brengen van kinderen met de auto naar school. Het door de kern rijden om snel de trein te halen in Lage Zwaluwe, echter niet.

Symptoombestrijding

Met het inrijverbod komen de verkeersregelaars te vervallen. Met deze maatregel, een intensief handhavingsprogramma per 8 mei, én de komende herinrichting dit najaar van de Hoofdweg, hoopt de gemeente het sluipverkeer door het dorp voldoende te ontmoedigen. Wethouder Zwiers: “Het blijft echter wel symptoombestrijding, want de werkelijke oorzaak ligt voornamelijk in de knelpunten op de rijksweg A16”.  De problemen in het dorp waren echter dermate ernstig, dat we wel op korte termijn iets wilden doen. Tegelijkertijd bekijken wij ook in regionaal verband kritisch naar de inspanningen van Rijkswaterstaat om de knelpunten op de snelwegen op te lossen”.