Stadstafel Klundert: betrokken bij ontwikkelingen

Geplaatst: 4-12-2017

De werkgroepen Sociaal en Fysiek van de stadstafel zijn druk bezig geweest. De werkgroepen werken onder meer aan de onderwerpen vrijwilligerswerk, woningbouw, Bult van Pars en de randweg. De stadstafel wil betrokken zijn bij alle thema’s die de leefbaarheid van Klundert aan gaan.

Verder is de stichting Klankbordgroep De Niervaert opgericht. De inzet van deze stichting is om De Niervaert in ieder geval de komende vijftien jaar te behouden.

Vrijwilligers

De werkgroep Sociaal van de stadstafel heeft de lijn voor de komende tijd uitgezet. Daarbij zijn er een aantal nieuwe leden bij de werkgroep gekomen. Verder hebben ze zich beziggehouden met het werven van vrijwilligers en de verenigingen gevraagd om aan te geven wat voor soort vrijwilligerswerk er beschikbaar is. Eerste succes is dat de stadsverlichting is opgehangen door zeven vrijwilligers na een oproep op de facebookpagina Indeklundert. Verder zouden ze graag een VVV-informatiepunt in De Stad Klundert realiseren. Op 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger en dat willen ze graag onder de aandacht brengen via een filmpje op de facebookpagina.

Notitie Bouwen en Wonen

Bij de werkgroep Fysiek heeft de gemeente nadere uitleg gegeven over de Notitie Bouwen en Wonen.
De notitie is gemaakt op verzoek van de gemeenteraad. Het is een samenvatting van de woningbouwplannen die al afgesproken waren. Het is bedoeld als eerste aanzet om een discussie aan te gaan over de woningen die nog gebouwd kunnen worden in Klundert.
De stadstafel wil graag dat dit soort zaken als eerste met de tafelleden besproken wordt.

Bult van Pars

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van het saneringsplan. De gemeenteraad zal op 7 december een besluit nemen om alvast budget beschikbaar te stellen voor de sanering. De daadwerkelijke sanering staat gepland voor eind 2018. Gedurende de tijd die nodig is om het saneringsplan op te stellen, wordt er onderzoek gedaan naar wat er mogelijk is op de locatie. Omwonenden en de stadstafel worden hierbij betrokken.

Rodenborg

Er is gestart met de verkoop van de laatste tien ‘posities’: kopers hebben de keuze tussen het kopen van een woning of een kavel om daar zelf op te bouwen. In 2018 zullen de eerste woningen worden gebouwd.

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel is op maandag 19 februari vanaf 19.30 uur in De Niervaert. Alle inwoners van Klundert zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De stadstafel Klundert is onderdeel van het Gebiedsplan Klundert. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Klundert komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten