Dorpstafel Noordhoek: actief deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen

Geplaatst: 20-2-2017

Er komt een nieuw afvalinzamelsysteem en er loopt een onderzoek naar de vervoersbehoefte binnen de gemeente. De dorpstafel neemt hieraan actief deel en denkt samen met het gemeentebestuur mee over de invulling hiervan.

Verder heeft Surplus in samenwerking met de politie een goedbezochte bijeenkomst georganiseerd waarbij ‘de babbeltruc’ aan de orde is geweest.

Nieuwe manier van afval inzamelen

Op de dorpstafel is een presentatie gegeven van de nieuwe manier van afval inzamelen. De dorpstafel vindt het belangrijk dat alle inwoners tijdig worden geïnformeerd zodat iedereen mee kan denken. Daarom wordt er in het Noordhoek Nieuws informatie gegeven en wil men vanuit de dorpstafel op de voorjaarsmarkt aanwezig zijn om samen met de gemeente toelichting te geven.

Onderzoek vervoer

De uitslag van de enquête is aan de dorpstafel besproken. De belangrijkste resultaten waren
dat de school-liner minder bekend is, er weinig gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer, de belemmeringen vooral het weekend en avonduren zijn en dat men vooral gebruik maakt van elkaars diensten of eigen vervoer. De dorpstafel gaat actief meedenken aan oplossingen.

MFG d’Ouwe School

In januari 2017 heeft Woonkwartier een onderzoek gedaan naar de bouwtechnische staat van d’Ouwe School. Er moet het nodige gebeuren. Met de gemeente wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een andere wijze van exploitatie. Het streven is om hier voor de zomer een besluit over te nemen. Woonkwartier heeft de dorpstafel gevraagd om te denken over scenario’s en ontwikkelmogelijkheden.

Zwerfafval

De dorpstafel wil aan de slag met het zwerfafval rondom Noordhoek. Omdat er een soortgelijk project in Zevenbergschen Hoek draait, neemt de tafel contact met hen op om samen te werken over dit onderwerp.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 16 mei om 19.00 uur in d’Ouwe School in Noordhoek. De inwoners van Noordhoek zijn hierbij van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Noordhoek is onderdeel van het Gebiedsplan Noordhoek. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Noordhoek komt een aantal keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.

Projecten