Dorpstafel Standdaarbuiten: drukke tafel met veel ontwikkelingen

Geplaatst: 13-2-2017

De tafel was enorm druk bezocht. Wethouder Kamp en wethouder Schoneveld kwamen de situatie met de Timberwolfstraat toelichten. De uitslag van de vervoersenquête werd besproken en er werd meer informatie gegeven over de Stimuleringsregeling. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Standdaarbuiten die allemaal ter tafel kwamen.

De lopende actiepunten zijn doorgenomen zoals de werkzaamheden rondom de Molendijk/Molenstraat en aandacht voor de hardrijders bij de Hoogstraat/Oude Kerkstraat.
Er is omgevingsvergunning voor verandering tot gebruik afgegeven voor de molen waardoor activiteiten mogelijk zijn. De dorpstafel werd bedankt omdat deze zich daarvoor mede heeft ingezet.

Timberwolfstraat 1

Het pand van de voormalige jongensschool blijft in handen van de gemeente Moerdijk. Wethouder Kamp geeft aan dat deze locatie voor minstens de komende 10 jaar behouden blijft. Het is de bedoeling om in het gebouw de tennisvereniging en de heemkundekring een plek te geven. Daarnaast is kinderdagverblijf De Dwergjes beoogd huurder. De dorpstafel heeft zich hard gemaakt om daar de tennisvereniging en de heemkundekring te huisvesten en is dan ook blij met deze ontwikkeling.

Keenesluis

Het waterschap heeft geld toegezegd voor de basisrestauratie van de unieke sluis. Maar de wens is om ook het oorspronkelijke scheprad terug te brengen en een doorvaart richting Klundert te maken. Om dit mogelijk te maken wordt gezocht naar extra fondsen. Daarnaast is op 10 maart ‘NL Doet’ waarbij ook de Keenesluis de aandacht wil trekken. Iedereen die handig is of kan schilderen wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan de plannen. Meer informatie op www.keenesluis.nl.

Kerk en Suikerentrepot

Bij de kerk is begonnen met het bouwen van de tuinmuur. Hierna wordt de tuin op orde gebracht en kerk aangelicht. Nog geen nieuws verder over een toekomstige bestemming.

Over de mogelijke verplaatsing van Attent naar het Suikerentrepot heeft een en ander in de krant gestaan, maar in tegenstelling tot de stelligheid van het bewuste artikel zijn de gesprekken tussen de Spar en de ontwikkelaar Suikerentrepot B.V. nog in volle gang. Het startdocument is vastgesteld en wordt binnenkort ondertekend waarna het project officieel van start gaat.

Buurtpreventie oproep

De dorpstafel doet een oproep aan de inwoners van Standdaarbuiten om zich aan te melden voor de buurtpreventie. Als buurtpreventist ga je af toe de straat op om een oogje in het zeil te houden in je buurt. Het kan bijvoorbeeld ook tijdens het uitlaten van de hond. In de praktijk is het een heel effectief middel in het voorkomen van criminaliteit.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 11 april vanaf 19.30 uur in De Standaert. Alle inwoners van Standdaarbuiten zijn altijd welkom aan de tafel. In verband met het reserveren van gepaste ruimte wordt vriendelijk verzocht om u vooraf even aan te melden via gebiedsplannen@moerdijk.nl.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Standdaarbuiten is onderdeel van het Gebiedsplan Standdaarbuiten. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Standdaarbuiten komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten