Gemeente Moerdijk en Woonkwartier zetten samen in op veiligere woningen

Geplaatst: 7-2-2017

Dit jaar worden minimaal 250 huurwoningen van woningcorporatie Woonkwartier in onze gemeente beveiligd op basis van de richtlijn van het Politiekeurmerk 'Veilig Wonen'. Dit houdt onder meer in het plaatsen van gecertificeerd hang- en sluitwerk, rookmelders en verlichting bij de buitendeuren.

7 februari zetten wethouder Jaap Kamp, Ruud van de Boom en Dick Silvius van Inbraakproof hun handtekening onder deze afspraak.  De gemeente heeft hiervoor de 75.000 euro verkregen Rijkssubsidie beschikbaar gesteld aan Woonkwartier, die het bedrag verdubbelt.