Mogelijkheid voor inwoners om zelf gemeenteraad toe te spreken

Geplaatst: 9-2-2017

Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen voortaan zelf hun onderwerp direct onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur. Dat kan door gebruik te maken van het Spreekrecht: aan het begin van elke raadsvergadering is per persoon maximaal vijf minuten spreektijd gereserveerd.

Op deze manier wil de gemeente inwoners een extra mogelijkheid bieden om invloed uit te oefenen op het beleid. “Het Spreekrecht geeft onze inwoners een aanvullende kans om kwesties aan te kaarten, die niet op de agenda van de vergadering staan”, licht burgemeester Jac Klijs toe. “Op deze manier kunnen ze dat bovendien in hun eigen woorden doen, en zelf de accenten aangeven.”

Regels

De regels zijn simpel: voor elke Spreekrecht-sessie is maximaal een kwartier gereserveerd. Zijn er dus meer dan drie personen die van het Spreekrecht gebruik willen maken, dan worden de vijftien minuten verdeeld over het aantal sprekers. Voor onderwerpen die wel op de agenda van de raadsvergadering staan blijft het Spreekrecht in de speciaal daarvoor bestemde commissievergadering gelden. Verder mag het onderwerp niets te maken hebben met een besluit van het gemeentebestuur waartegen in beroep kan worden gegaan. Datzelfde geldt voor een benoeming, dan wel een klacht tegen het handelen van het gemeentebestuur of een medewerker van de gemeente.

Vooraf aanmelden

Wie gebruik wil maken van het Spreekrecht moet zich vooraf aanmelden. Dat kan tot uiterlijk twaalf uur voor het begin van de raadsvergadering, onder vermelding van het onderwerp, via: griffie@moerdijk.nl of telefonisch via 0168-373428