Onderzoek naar bereikbaarheid haven- en industrieterrein Moerdijk

Geplaatst: 1-2-2017

Er komt een onderzoek naar mogelijke alternatieven voor openbaar vervoer van en naar haven- en industrieterrein Moerdijk (HIM). Gemeente Moerdijk gaat kijken op welke manier ze, samen met het bedrijfsleven, de bereikbaarheid kan verbeteren.

De moeilijke bereikbaarheid van het haven- en industrieterrein is al jaren een issue. Omdat het alleen maar mogelijk is om op het terrein te komen met auto of (brom)fiets is werken of stage lopen bij één van de bedrijven daar niet haalbaar zonder eigen vervoer. Met een vorm van alternatief vervoer wil de gemeente voor potentiële werknemers en bedrijven de kansen vergroten om vraag en aanbod voor wat betreft arbeid te matchen. De gemeenteraad vroeg eerder het college van burgemeester en wethouders om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer aan te pakken.

Groei stimuleren

Het laatste onderzoek naar de problematiek stamt alweer uit 2011. Conclusie destijds: vanuit het bedrijfsleven is er onvoldoende interesse om een oplossing te ontwikkelen, en regulier openbaar vervoer is onder andere vanwege het grote verspreidingsgebied en de variabele werktijden van werknemers geen haalbare optie. “Maar omdat de economie nu aantrekt en we elke vorm van groei in onze gemeente willen stimuleren vinden we het belangrijk om toch te kijken of, en zo ja, hoe we hier iets aan kunnen veranderen. Kunnen we misschien in samenwerking met het bedrijfsleven, een exploitabele vorm van alternatief vervoer optuigen?”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Bovendien zijn er misschien nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om het probleem op te lossen. We zijn al bezig met een onderzoek naar de ervaringen van inwoners met het openbaar vervoer in de gemeente in het algemeen. Daar sluit dit onderzoek gedeeltelijk bij aan.”

Definitief besluit

Planning is om in de eerste helft van dit jaar het onderzoek af te ronden. Mogelijk kan in de tweede helft van 2017 een proefproject starten. Op basis van de uitkomsten daarvan wil de raad dan eind van dit jaar een definitief besluit nemen.