Stadstafel Klundert: drukke tafel met belangwekkende onderwerpen

Geplaatst: 20-2-2017

De vele onderwerpen die besproken zijn, mochten rekenen op veel belangstelling. Naast de vaste aanwezigen waren er extra veel inwoners op deze tafel. Wethouder Zwiers en wethouder Schoneveld waren aanwezig in verband met de Bult van Pars en het Kreekgebouw.

Woonkwartier presenteerde de plannen voor huurappartementen aan de Moye Keene. Het gaat om appartementen voor 1 a 2 persoonshuishoudens. In plaats van vier worden het drie woonlagen. Er komen 24 sociale huurwoningen en 36 openbare parkeerplaatsen.

Bult van Pars

Het bodemonderzoek van de Bult van Pars is afgerond. De archeologische vondsten waren de fundering van de molen van Pars en sporen van de gracht rondom het halfbastion. De resten van het bastion liggen in het geheel onder het maaiveld, waardoor deze niet verstoord worden als de bult wordt afgegraven.
Er wordt nu bekeken welke mogelijkheden de Bult van Pars biedt. Hierin wordt naast de stadstafel ook de heemkundekring betrokken. De bult van Pars is in beeld voor het ontwikkelen als supermarktlocatie, woningen of een parkeerplaats of een combinatie hiervan. Zo zou er een parkeerplaats van kunnen worden gemaakt of woningen of winkels gebouwd kunnen worden. De grond moet gesaneerd worden, maar in welke mate hangt af van de keuze voor wat er met het terrein gaat gebeuren. Bij de ontwikkeling wordt in ieder geval rekening worden gehouden met de historische waarde van het terrein.

Kreekgebouw

Pieter van Wensen van Van Wensen Makelaars presenteerde de plannen voor het Kreekgebouw. Hierbij heeft hij de opmerkingen van de inwoners van Klundert zwaar laten wegen en drie verschillende plannen gepresenteerd. Bij één versie wordt de sgrafitto vervangen door een glazen gravure, de andere twee gepresenteerde versies laten de sgrafitto in tact. Het pand en de afbeelding heeft een gemeentelijke monumentenstatus. De wens is om recht te doen aan het gebouw, het kunstwerk en de omgeving. Ook wil Pieter de historie van de sgraffito op de website van Van Wensen terug laten komen. De plannen kregen complimenten van de aanwezigen.

Cultureel centrum in de kerk

Het plan ligt er om in de rooms-katholieke kerk een cultureel centrum te realiseren. Er is ruimte voor bijvoorbeeld horeca, VVV en een kapel. Ook wil men zorgen voor extra parkeerruimte. De gemeente wil het startdocument rond de zomer aan de gemeenteraad voorleggen.

Kweeklust woningbouw

Ontwikkelaar Bouwbedrijf Vrolijk gaat aan de slag met 6 rijwoningen en bijbehorende parkeerplaatsen. Binnenkort start vergunningenprocedure. De planning is om in de zomer te beginnen met de bouw.

Omgevingstafel Havenbedrijf Moerdijk

Havenbedrijf Moerdijk vraagt inwoners om deel te nemen aan de omgevingstafel die begin dit jaar is opgestart. Deze omgevingstafel vervangt de huidige burenraad.
In de samenstelling van de omgevingstafel wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van inwoners, gemeenten en bedrijven/havenschap om samen de ontwikkelingen van Port of Moerdijk vorm te geven. Daarnaast wil het Havenschap ook graag ‘teruggeven aan de omgeving’ door bijvoorbeeld het vitaliteitsfonds voor kleine projecten binnen de gemeenschap, het maatschappelijk verantwoord ondernemen of het realiseren van duurzaamheidsprojecten.

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel is op maandag 10 april vanaf 19.30 uur in De Niervaert. Alle inwoners van Klundert zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De stadstafel Klundert is onderdeel van het Gebiedsplan Klundert. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Klundert komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten