Nieuws januari 2017

Nieuws januari 2017

dinsdag 31 januari 2017

De Belastingsamenwerking West-Brabant zal vanaf 18 februari 2017 de gemeente- en waterschapsbelastingen versturen in onze gemeente. Wie gebruik maakt van de Berichtenbox (uw digitale postbus) van......

vrijdag 27 januari 2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing Tweede Kamer plaats. Moerdijkse kiezers kunnen bij volmacht stemmen. De manieren waarop bij volmacht gestemd kan worden zijn hieronder vermeld....

donderdag 26 januari 2017

Wat wordt er gedaan om inbraken te voorkomen, en wat kan ik als inwoner zelf doen? Hoe en waar word ik op de hoogte gehouden van de belangrijke informatie in het geval van bijvoorbeeld een brand? En......

donderdag 26 januari 2017

Een exploitant die de unieke locatie en historie van het fort weet te benutten, die op duurzame wijze onderneemt, een financieel realistisch plan voorlegt en oog heeft voor de omgeving van het fort.......

woensdag 25 januari 2017

22 jaar geleden haalde ze haar EHBO-diploma en inmiddels is ze voorzitter van de EHBO-vereniging in Langeweg. Esther Luijkx is bevlogen en gemotiveerd: “Met een EHBO-diploma kun je wat doen als je......

vrijdag 20 januari 2017

De negen WVS-gemeenten hebben hun gezamenlijk herstructureringsplan voor de WVS en de ketensamenwerking rond de Participatiewet gepresenteerd. Met dit plan gaan burgemeesters en wethouders de negen......

donderdag 19 januari 2017

Van 23 tot en met 27 januari 2017 is er onder andere in onze gemeente een militaire oefening voor de opleiding tot marinier. De militairen zullen zich te voet en per boot verplaatsen. Ze komen onder......

donderdag 19 januari 2017

Het gemeentebestuur van Moerdijk wil graag weten wat de inwoners vinden van wonen, werken en leven in de gemeente. Zodoende meet ze door de inwonerspeiling hoe de inwoners van de gemeente Moerdijk het......

woensdag 18 januari 2017

In de loop van 2017 gaat gemeente Moerdijk deels anders huishoudelijk afval inzamelen. Het nieuwe inzamelsysteem zal stapsgewijs worden ingevoerd. De aftrap is in Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en......

woensdag 18 januari 2017

Een kwart van de inwoners van de gemeente Moerdijk reist elke week met het openbaar vervoer. En het merendeel (52%) gebruikt het openbaar vervoer om te winkelen. Dat zijn de eerste uitkomsten van het......

woensdag 18 januari 2017

De gemeente Moerdijk wil dat de NS met grote spoed maatregelen neemt om te zorgen dat minder validen beter gebruik kunnen maken van de treinen. Omdat Prorail op het traject Roosendaal-Dordrecht sinds......

woensdag 18 januari 2017

Vanaf 2 februari 2017 ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen ter inzage. De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen maakt deel uit van de groeiambitie hier. De......

maandag 16 januari 2017

Draagt u bij aan het verbeteren van de artistieke en organisatorische kwaliteit van de amateurkunst door op provinciaal niveau te werken aan kwaliteit, organisatiegraad of talentontwikkeling? Dan kunt......

donderdag 12 januari 2017

Bijna 30.000 gezinnen in West-Brabant ontvangen binnenkort een uitnodiging in de bus voor deelname aan een onderzoek naar opvoeden en opgroeien van de jeugd. Het onderzoek wordt namens de 18 gemeenten......

donderdag 12 januari 2017

Wethouder Jaap Kamp heeft woensdag 11 januari 4.200 zonnepanelen geactiveerd op het dak van ATM in Moerdijk. Ter plaatse haalde hij de hoofdschakelaar over en activeerde hij daarmee de panelen die op......