“Misschien nog meer mensen over de streep nu”

Geplaatst: 25-1-2017

22 jaar geleden haalde ze haar EHBO-diploma en inmiddels is ze voorzitter van de EHBO-vereniging in Langeweg. Esther Luijkx is bevlogen en gemotiveerd: “Met een EHBO-diploma kun je wat doen als je ziet dat iemand hulp nodig heeft”. Buiten dat is ze warm pleitbezorger voor AED’s die 24/7 beschikbaar zijn; ze beheert de jaarlijkse vergoeding die de gemeente geeft voor mensen die zorgen dat een AED-apparaat 24 uur per dag beschikbaar is.

Esther is blij met die vergoeding; ze kan € 100,- per jaar toekennen aan de beheerders van een AED-apparaat dat 24/7 beschikbaar is. “Misschien trekt het bedrijven of particulieren over de streep”, hoopt ze, ”ik heb nu één bedrijf dat de aan te schaffen AED misschien 24/7 beschikbaar wil stellen. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of de regeling wel of niet werkt”.

Ze legt uit waar de basis van dit mooie initiatief ligt: “Bij de werkgroep in Zevenbergen”, vertelt ze, “zij benaderden ons als EHBO-vereniging om mee te denken over manieren om er voor te zorgen dat AED’s niet alleen tijdens kantooruren beschikbaar zijn, maar juist ook ’s avonds en ’s nachts. Daar ben ik zeker voorstander van; de keren dat ik opgeroepen ben om hulp te verlenen waren juist ’s avonds of ’s nachts”.

Een AED-apparaat analyseert het hartritme zodra twee elektroden op de borstkas geplakt zijn. Het apparaat vertelt dan wat de hulpverlener moet doen: doorgaan met reanimeren óf een elektrische schok toedienen. Dat laatste kan het apparaat ook; een cursus om met het apparaat om te gaan is dan ook verplicht. Esther: “De kans dat iemand een hartinfarct overleeft doordat er een AED ingezet kan worden is aangetoond groter. We hopen ook dat er steeds meer apparaten geplaatst kunnen worden”.

Wilt u meer weten over het plaatsen en beheren van een AED-apparaat? Stuur dan een mail naar: penningmeesteraedmoerdijk@gmail.com