Nieuwe speeltoestellen voor Speeltuinvereniging in Helwijk

Geplaatst: 11-1-2017

De huidige speeltoestellen op het terrein in Helwijk zijn aan vervanging toe. Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft samen met omwonenden een droomontwerp gemaakt, de financiën geregeld en leveranciers gekozen. Half maart moet de speeltuin gereed zijn.

In oktober  2016 heeft het bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugd de leden, inwoners en kinderen van Helwijk uitgenodigd om samen een droomspeeltuin te ontwerpen. Er zijn collages en tekeningen gemaakt, waarin iedereen zijn voorkeur kon uitspreken. Twee leveranciers van speeltoestellen kregen de opdracht een ontwerpplan te maken. De uiteindelijke keuze is gevallen op de firma Nijha uit Lochem, samen met stratenmakersbedrijf  van de Cingel uit Helwijk. Begin 2017 wordt de start gemaakt met het realiseren van het plan. De oplevering staat gepland voor half maart.

Goed gespaard 

Om de wensen uit te voeren en om te zorgen dat er degelijke, duurzame en veilige speeltoestellen komen, is er veel geld nodig. De realisatie van het plan kost de vereniging rond de 170.000 euro, aldus de heer Den Hollander, voorzitter van de speeltuinvereniging. “Maar we hebben goed gespaard van onze ledeninkomsten en de opbrengsten van onze rommelmarkten. Ook hebben we fondsen geworven via het Oranjefonds, VSB fonds, stichting Boschuysen en de Rabobank. Maar we kunnen altijd nog extra nieuwe leden of donateurs gebruiken”.

Sterke wijkvoorziening

Het college van de gemeente Moerdijk erkent de speeltuin als een sterke wijkvoorziening voor Helwijk. Bovendien heeft het college waardering voor de eigen inzet die de vereniging levert. Daarom heeft het college besloten om naast de reguliere subsidie een bijdrage van € 25.000,- ter beschikking te stellen voor de noodzakelijke renovatie van de speeltuin.

Bekijk hier het ontwerp (644 kB)