Onderzoek naar opvoeden, opgroeien en ervaringen met jeugdzorg

Geplaatst: 12-1-2017

Bijna 30.000 gezinnen in West-Brabant ontvangen binnenkort een uitnodiging in de bus voor deelname aan een onderzoek naar opvoeden en opgroeien van de jeugd. Het onderzoek wordt namens de 18 gemeenten in de regio uitgevoerd door de GGD West-Brabant. Een deel van deze kinderen en gezinnen heeft het afgelopen jaar jeugdzorg ontvangen. De ouders en verzorgers van deze kinderen worden gevraagd naar hun ervaringen, bijvoorbeeld over de toegankelijk en kwaliteit van de hulp.

De GGD stuurt de uitnodiging om deel te nemen naar een willekeurige selectie van ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar die in de regio West-Brabant wonen. Daarnaast wordt een groot deel van gezinnen die jeugdzorg hebben ontvangen aangeschreven. Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als: welke zorgen hebben ouders/verzorgers bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind? ā€“ hoe ervaren ouders/verzorgers de opvoeding van hun kind? - hoe worden ouders/verzorgers bij de opvoeding ondersteund door mensen uit de eigen omgeving en professionals?

De GGD overhandigtĀ vervolgens de onderzoeksresultaten aan de gemeenten, zodat zij deze kunnen gebruiken bij het organiseren en verbeteren van de jeugdhulp. Ook als alles goed gaat met de opvoeding en ontwikkeling van een kind, is het van belang om mee te doen aan het onderzoek.

Online en anoniem

De ouders/verzorgers die een brief ontvangen, krijgen toegang tot de digitale vragenlijst. De GGD verwerkt de resultaten anoniem. De privacy is dus gegarandeerd. Hoe meer ouders/verzorgers de vragenlijst invullen, hoe beter gemeenten inzicht hebben in het opvoeden en opgroeien van de jeugd en de kwaliteit van de jeugdzorg.