Verkiezing Tweede Kamer 2017

Geplaatst: 27-1-2017

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing Tweede Kamer plaats. Moerdijkse kiezers kunnen bij volmacht stemmen. De manieren waarop bij volmacht gestemd kan worden zijn hieronder vermeld.

 

  • Als u een andere kiezer binnen de gemeente Moerdijk voor u wilt laten stemmen kunt u, na ontvangst van uw stempas, samen de achterzijde van de stempas invullen. De gemachtigde moet ook in Moerdijk wonen en moet uw stempas meenemen naar het stembureau, samen met een fotokopie van uw geldig legitimatiebewijs.
  • Als u een kiezer wilt machtigen vóórdat u uw stempas heeft ontvangen, of als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Moerdijk woont, moet u dit schriftelijk aanvragen. Dit kan tot en met 10 maart 2017. Voor de verkiezing Tweede Kamer kunt u een kiezer machtigen die woonachtig is in een andere gemeente binnen Nederland.

De gemachtigde kan hoogstens voor twee andere kiezers stemmen en moet deze stemmen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Stemmen met een kiezerspas:

Als u uw stem in een stembureau buiten de gemeente Moerdijk wilt uitbrengen, kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Na ontvangst van uw stempas kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek doen tot en met 10 maart 2017. U kunt ook het verzoek doen in persoon tot en met 14 maart 2017 tot 12.00 uur. Met de kiezerspas kan de kiezer bij elke gemeente in Nederland zijn stem uitbrengen.

Meer informatie over de verkiezingen kunt u lezen op de website van de kiesraad www.kiesraad.nl en op www.elkestemtelt.nl en op www.moerdijk.nl. Bij vragen kunt u ook bellen naar telefoonnummer 14 0168.