Werving nieuwe beheerder Fort de Hel van start

Geplaatst: 26-1-2017

Een exploitant die de unieke locatie en historie van het fort weet te benutten, die op duurzame wijze onderneemt, een financieel realistisch plan voorlegt en oog heeft voor de omgeving van het fort. Daar is gemeente Moerdijk naar op zoek. Geïnteresseerden kunnen zich tot 23 maart 2017 melden. Vanaf mei moet het fort weer open zijn voor publiek.

De aanbesteding staat sinds woensdag 25 januari op Tenderned.  Op 8 februari kunnen mogelijke inschrijvers een kijkje nemen op het fort. Tot 9 februari kunnen ze vragen stellen. Op 23 maart moeten de offertes binnen zijn. Alle inschrijvers krijgen de gelegenheid zich te presenteren aan een commissie met vertegenwoordigers van de gemeente én uit het cultuurhistorisch-recreatief werkveld. Deze commissie beoordeelt ook de offertes. Het college van burgemeester en wethouders heeft uiteindelijk het laatste woord.

Met de nieuwe exploitant wordt een gebruiksovereenkomst voor 5 jaar aangegaan. Deze kan vanuit gemeentezijde met 3 jaar worden verlengd. Daarna vindt een nieuwe aanbesteding plaats. Uiteraard kan de toekomstige beheerder normaal gezien te zijner tijd weer meedingen.

Tijdelijk beheer

Vanaf 29 januari totdat  in mei de nieuwe beheerder start, is het fort wel toegankelijk voor publiek. Op donderdag, vrijdag en zondag is het geopend tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Bezoekers kunnen er terecht om een kijkje te nemen of om meer informatie over de Stelling van Willemstad en fort te verkrijgen. Een tijdelijk beheerder is aanwezig om bezoekers te ontvangen.