Dorpstafel Fijnaart: verenigingen, verkeersknelpunten en woningbouw

Geplaatst: 8-6-2017

Op deze avond ook aandacht voor een aantal nieuwe onderwerpen. Daarnaast werden als gewoonlijk alle lopende actiepunten besproken.

De feestelijke opening van de waterberging in mei was goed bezocht. Aanpak van het productiebos is als volgende aan de beurt.

Verenigingen verenigd

De dorpstafel zet zich in om vraagstukken waar de verenigingen in Fijnaart tegenaanlopen op te lossen. Hiervoor is er inmiddels een bijeenkomst geweest waarvoor alle verenigingen zijn uitgenodigd. Er volgen er nog meer. Het doel is om verenigingen bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen, waar mogelijk elkaar te versterken en de planning van de activiteiten op elkaar af te stemmen.

Verkeersknelpunten

Onveilige punten in het verkeer blijft onverminderd een aandachtspunt. Onder de vlag van de dorpstafel zijn er al heel wat onveilige verkeerssituaties verbeterd. De Dreef is het eerstvolgende punt dat aangepakt gaat worden. Ook heeft de dorpstafel gevraagd om het onderhoudsniveau van veelgebruikte fietspaden te verhogen in vergelijking met de fietspaden waar minder gebruik van wordt gemaakt.

Woningbouw

De laatste stand van zaken rondom de woningbouw is een vast agendapunt. De ZNS locatie heeft de aandacht van de gemeente, maar is voor de komende jaren nog in gebruik. De gemeente luistert naar de wensen van de dorpstafel en houdt deze steeds op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor Fijnaart West is de procedure nog in volle gang. Daarnaast zijn er nog twee ontwikkellocaties in beeld, namelijk aan de Julianastraat en bij Kreuk. 

Huis van de Wijk

Het Huis van de Wijk meldt dat er op 22 juni van 13.00 tot 15.00 uur bijeenkomst is in de theaterzaal in de Fendertshof. Het gaat over het Huis van de Wijk zelf, wat verwacht u hier eigenlijk van? U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te komen praten.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is na de zomervakantie, op donderdag 14 september vanaf 19.30 in De Parel. Alle inwoners van Fijnaart zijn hierbij welkom om mee te praten en mee te werken aan de toekomst van Fijnaart.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Fijnaart is onderdeel van het Gebiedsplan Fijnaart. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Fijnaart komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten