Dorpstafel Langeweg: aandacht voor verkeersveiligheid

Geplaatst: 15-6-2017

De dorpstafel heeft aandacht voor de verkeersveiligheid in Langeweg en is bezorgd over de sociale voorzieningen. En natuurlijk blijven ook de windmolens een vast agendapunt.

Voor wat betreft het 380kV hoogspanningsnet is er een voorstel vanuit 18 gemeentes gedaan aan minister Kamp voor ‘het noordelijke traject’, wat ten noorden van Zevenbergschen Hoek loopt. De dorpstafel Langeweg kan zich hier in vinden.

Provinciale weg

Naar aanleiding van het aantal ongelukken op de Provinciale Weg bij heeft de gemeente op verzoek van de dorpstafel de verkeersveiligheid bij de afslag bij de Provincie aangekaart. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de automobilisten te hard rijdt. De Provincie is zich bewust van de onveilige situatie, maar omdat er relatief weinig verkeer is, kunnen zij hier geen prioriteit aan geven. Temeer omdat ze maar een zeer beperkt budget heeft om dit soort problemen op te lossen. Daarom is de gemeente nu samen met de werkgroep bezig met zelf na te gaan welke maatregelen genomen kunnen worden.

Bestemming Tempelier

Er zijn plannen ingediend voor ontwikkelingen van het voormalige café De Tempelier waarbij er zes parkeerplaatsen zouden komen. De werkgroep Verkeer van de dorpstafel heeft vraagtekens hoe de parkeerplaatsen gesitueerd zijn. Volgens de werkgroep is dit nadelig voor de verkeersveiligheid, omdat de weg smaller en onoverzichtelijker wordt. De dorpstafel houdt de ontwikkelingen in de gaten.

Uitstraling

Met het vertrek van de uitbaters van De Tempelier en De Droom zijn er minder sociale voorzieningen in het dorp. De dorpstafel maakt zich zorgen hierover en ook over het aanzicht van het dorp. De tafel wil samen met Surplus en de gemeente op zoek naar perspectieven.

Windmolens A16

Inmiddels zijn er nog 11 varianten. De varianten met ‘korte lijnen’, die dwars op de snelweg staan en die het dichtst bij bijvoorbeeld Langeweg staan, worden niet meegenomen in de verdere procedure. In september neemt de Provincie een besluit over de locaties waar de windmolens komen (het zogenaamde voorkeursalternatief). Voor wat betreft de opbrengst van de molens vloeit 25% terug naar de gemeente, waarvan 40% ten gunste is van de omwonenden en 60% ingezet wordt voor duurzame energieprojecten in de gemeente. Voor dat laatste is een stichting opgezet waarin de dorpstafel Langeweg ook vertegenwoordigd is.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel Langeweg is na de vakantie. Op dinsdag 12 september vanaf 20.00 uur zijn alle inwoners van Langeweg weer welkom in Ons Stedeke.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Langeweg is onderdeel van het Gebiedsplan Langeweg. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Langeweg komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten