Meeste inwoners kiezen voor ondergronds inzamelen in ‘gebied west’

Geplaatst: 14-6-2017

De huishoudens in Noordhoek, Fijnaart, Heijningen, Willemstad, Helwijk en Standdaarbuiten hebben gekozen voor ondergrondse containers voor het inzamelen van restafval.

In Heijningen is niet de door de gemeente voorgestelde 60% opgehaald (namelijk 55%). Overigens was daar de respons het hoogst (57%). Daarom maakte de gemeente, volgens afspraak, de keuze. De gemeente kiest voor Heijningen voor de ondergrondse variant. Aangezien de andere kernen in de omgeving ook voor deze optie hebben gekozen, is dat het meest praktisch in de uitvoering. Bij dit besluit voelt de gemeente zich ondersteund door het feit dat het niet tegen de meerderheid van de Heijningenaren ingaat.

De enquête is afgenomen en de resultaten zijn berekend door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Er kon gekozen worden voor een container aan huis voor het restafval of zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt.

Het aantal reacties: Noordhoek Fijnaart Heijningen Willemstad Helwijk Standdaarbuiten
De respons (in procenten)  51% 49% 57% 50% 50% 50%
Minimale respons van 30% gehaald ja ja ja ja ja ja
De uitslagen: Noordhoek Fijnaart Heijningen Willemstad Helwijk Standdaarbuiten
Container aan huis 40% 30% 45% 22% 16% 31%
Ondergrondse container in de buurt 60% 70% 55% 78% 84% 69%
Voorgestelde meerderheid van 60% voor één van beide keuzes behaald ja ja nee ja ja ja

Een goede prikkel en hygiëne

Wethouder Jaap Kamp is verheugd over het hoge aantal reacties: “De helft van de inwoners heeft hun stem laten gelden en dat waardeer ik enorm. Het onderwerp leeft.” Veel mensen hebben hun keuze in de enquête toegelicht. Inwoners die voor ondergrondse containers kozen gaven aan de nieuwe inzameloplossingen die de gemeente biedt een goede prikkel te vinden om beter te gaan scheiden. Daarnaast vinden ze het een voordeel minder containers aan huis te hebben en het hygiënischer te vinden het restafval ondergronds in te zamelen. Daarnaast kwamen er enkele suggesties voor de locaties van ondergrondse containers die meegenomen zullen worden bij het bepalen van de definitieve locaties.

Hoge leeftijd of beperkte mobiliteit

Veel van de inwoners die kozen voor de andere variant, een container aan huis, gaven aan hiervoor te kiezen vanwege hun hoge leeftijd of beperkte mobiliteit. Eerder gaf de wethouder aan de zorgen van deze inwoners goed te begrijpen en wil benadrukken dat bij de keuze van de plekken voor ondergrondse containers zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met seniorenwoningen en dat ze voor iedereen toegankelijk moeten zijn. "En bij het weggooien van dat zakje kunnen buren of familie wellicht een handje helpen, net zoals bij het doen van de wekelijkse boodschappen."

Twijfel over redelijkheid keuze

Ook gaven sommige inwoners aan de keuze in de enquête geen redelijke keuze te vinden. Dit omdat zij een restafvalcontainer aan huis geen haalbare optie vinden; ze vinden 1x in de 4 weken legen te weinig. De wethouder benadrukt: “Er blijft echt nog maar heel weinig restafval over als je de andere grondstoffen apart houdt aan huis. Zo is er enorm veel volume aan plastic verpakkingen en mag er meer bij het gft-afval dan sommige mensen weten. Hierover krijgen de inwoners dan ook nog een handig boekje thuis.”

In bijzondere woon- of leefsituaties, waar inwoners in feite zelf niets aan kunnen doen, zoekt de gemeente naar oplossingen op maat. Bijvoorbeeld wanneer inwoners een grote hoeveelheid restafval hebben vanwege een medische oorzaak.

Reacties over inzamelen gft-afval

Wat verder opviel in de toelichtingen bij de enquête was dat een aantal mensen zich zorgen maakt om de gft-bak die straks 1x in de twee weken wordt geleegd. Wellicht speelde het warme weer tijdens de periode waarin gestemd kon worden hierin een rol. De gemeente gaat bekijken of de bak bij extreem warm weer vaker geleegd kan worden. Ook geeft de gemeente via diverse communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld de scheidingsinfo in de afvalwijzer (www.mijnafvalwijzer.nl), tips waarmee men stankoverlast of ongedierte kan voorkomen.

Vervolg

De gemeente zal vanaf eind juni/begin juli de inwoners verder informeren en de exacte locaties voor de ondergrondse containers met hen afstemmen, o.a. door middel van inloopbijeenkomsten. Hiervoor worden de inwoners persoonlijk uitgenodigd. Daarna krijgen de huishoudens nog informatie thuis om hun individuele keuzes te maken voor het formaat gft-container en wel of geen container voor de plastic verpakkingen & drankenkartons. Na de zomervakantie zal het nieuwe inzamelsysteem worden ingevoerd in dit westelijke deel van de gemeente, inclusief het buitengebied.

Wanneer Klundert en Zevenbergen aan de beurt zijn kunt u zien op onze speciale pagina over Het nieuwe inzamelsysteem.