Sneller einde maken aan benzeen in lucht op industrieterrein Moerdijk

Geplaatst: 22-6-2017

Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt om de aanwezigheid van benzeen in de lucht rond het bedrijf zo snel mogelijk tot het minimum te beperken.

De verhoogde benzeenconcentratie in de lucht op industrieterrein Moerdijk heeft al jarenlang de aandacht en heeft onder meer geleid tot de oprichting van het e-nose-netwerk. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het bedrijfsproces van ATM - waarbij van tijd tot tijd benzeen vrijkomt bij scheepsactiviteiten en het lossen van slib – en schepen die ‘ontgassen’ op het Hollandsch Diep. Hiervoor is inmiddels een ontgassingsverbod ingesteld.

Extra inspanningen

ATM heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in maatregelen om benzeenuitstoot tegen te gaan. De provincie is verantwoordelijk voor het milieutoezicht bij het bedrijf. Directe aanleiding voor intensivering van de aanpak, is een advies van de GGD. Die adviseert om – vooral met het oog op de gezondheid van de mensen die in de directe omgeving van ATM werken – extra inspanningen te doen om de benzeenuitstoot zo snel mogelijk tot het absolute minimum terug te dringen.

Verbeterprogramma

De Inspectie SZW heeft ter bescherming van de werknemers eisen gesteld met betrekking tot het verminderen van blootstelling aan benzeen van de ATM-werknemers. ATM heeft al enige tijd geleden een verbeterprogramma ingezet dat de komende tijd nog door zal lopen. Provincie en ATM hebben TNO opdracht gegeven een extra meetnet op te zetten, zodat de effecten van de maatregelen de komende tijd nog beter kunnen worden gemonitord.

Dorpskernen

Metingen wijzen overigens uit dat inwoners van de dorpskernen van Moerdijk, Klundert en Strijensas geen nadelige gevolgen ondervinden en hebben ondervonden van de benzeen-problematiek. De GGD bevestigt dit.