Stadstafel Klundert: blik op de toekomst

Geplaatst: 22-6-2017

De status van lopende onderwerpen is besproken, zoals de nieuwbouw bij de Moye Keene. Maar het ging deze avond vooral over het opstellen van een visie voor Klundert en het nieuwe afvalinzamelingssysteem.

Er is een presentatie gegeven van de nieuwe manier van afval inzamelen. De stadstafel is gevraagd mee te denken over de manier waarop de inwoners van Klundert hierover worden geïnformeerd en de manier waarop zij hun keuze kenbaar kunnen maken. Er wordt in Klundert huis-aan-huis een brief, folder en keuzeformulier verspreid.

Visie

De stadstafel is bezig met het ontwikkelen van een visie voor Klundert. Dit leggen de tafelaars voor aan het college tijdens een stadswandeling op 11 juli. In het najaar volgt de stadsavond. Doel van die avond is om te laten zien wat de stadstafel het afgelopen jaar bereikt heeft en het inventariseren van de wensen en ideeën van de Klundertenaren om daarmee het komende jaar aan de slag te gaan.

Summerschool in Klundert

Van 28 tot 30 juni is er een summerschool 'Omgevingsveiligheid' voor studenten en jongprofessionals. De deelnemers aan deze summerschool gaan een omgevingsvisie opstellen voor Klundert in relatie tot het haven- en industrieterrein. Aan de stadstafel is gevraagd om hun ideeën te delen. De stadstafel heeft daarop gevraagd om alle inwoners van Klundert die gelegenheid te geven.
De deelnemers aan de summerschool presenteren hun omgevingsvisie op vrijdag 30 juni om 13.00 uur in ‘Bij Verhoeven’ in Zevenbergen.
Meer over het summerschool project in Klundert:
https://www.moerdijk.nl/web/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2017/Nieuws-juni-2017/Klundert-ontvangt-summerschool-Omgevingsveiligheid.html

Nieuwbouw Moye Keene

De omgevingsvergunning, die benodigd is voor het ontwikkelen van het appartementencomplex, is aangevraagd. Start van de bouw staat gepland op eind oktober, de realisatie duurt ongeveer een jaar. Na de zomervakantie volgt een informatieavond voor omwonenden.

Huurwoningen

De stadstafel wil graag meer huurwoningen in het ‘hogere segment’, vanaf ongeveer 750 euro per maand. Woonkwartier geeft aan dat dit voor een woningcorporatie een lastig en lang traject is omdat een corporatie zich aan (landelijke) wettelijke regels moet houden. Dit betekent dat de gemeente altijd eerst moet proberen dit in de particuliere markt weg te zetten. Als dat nergens opgepakt wordt, mag de gemeente het pas aan de woningcorporatie vragen. De woningcorporatie moet dan echter nog een vergunning bij de landelijke overheid aanvragen en daar toestemming voor krijgen. Dit is dus een lang proces. Dit soort huurwoningen kan daarom beter bij een particulier (door een projectontwikkelaar/aannemer) aangevraagd worden.

Bijeenkomst openbaar vervoer

Die bijeenkomst was niet drukbezocht, maar er zijn wel goede discussies gevoerd en ideeën gegeven voor alternatieven voor het openbaar vervoer. Wordt vervolgd!

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel is na de vakantie, op maandag 25 september vanaf 19.30 uur in De Niervaert. Zoals altijd zijn alle inwoners van Klundert van harte welkom.

Gebiedsplannen

De stadstafel Klundert is onderdeel van het Gebiedsplan Klundert. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Klundert komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten